Ajánlattételi felhívás lakossági szabadidősport edzések biztosítására a Nyitott tornaterem akció keretében

Ajánlattételi felhívás lakossági szabadidősport edzések biztosítására a Nyitott tornaterem akció keretében
A Humánszolgáltatási Iroda felhívása

2018. július 20. | ajánlattételi felhívás, lakossági szabadidősport edzés, Nyitott tornaterem akció, Humánszolgáltatási Iroda, felhívás

   

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata a Lakossági szabadidősport edzések biztosítása a Nyitott tornaterem akció keretében az alábbi felhívást teszi közzé:

1. A felhívás kiírója:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat)

2. A felhívás tárgya:
Ajánlatkérő által meghirdetett, rendszeres lakossági sportprogramok keretében kardio-, kondícionáló- és koordinációs edzésvezetés és szaktanácsadás a programokra jelentkező minden korosztály számára. A programnak olyan jellegűnek kell lennie, ami a lakosság körében népszerű, nem igényel előképzettséget, és a foglalkozásba bármikor be lehessen kapcsolódni.

3. Felhívás típusa:
Nyílt

4. Az Ajánlattevőre vonatkozó műszaki-szakmai és pénzügyi-gazdasági alkalmassági feltételek
A jelen eljárásban nem lehet Ajánlattevő, aki/amely az Ajánlattételi nyilatkozatban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Az Ajánlattevőnek az ajánlattételi nyilatkozat aláírásával és az ajánlathoz való csatolásával kell nyilatkoznia arról, hogy nem áll a kizáró okok hatálya alatt. Természetes személy Ajánlattevőnek rendelkeznie kell szakirányú felsőfokú végzettséggel, egyéni vállalkozó és jogi személy esetén Ajánlattevőnek rendelkeznie kell a foglalkozások megtartásához szükséges megfelelő jogosultsággal, a cégkivonatban (létesítő okiratban) megfelelő tevékenységi kör megjelölésével.

Az Ajánlattevő által az ajánlatában megadni kötelező adatok, illetve benyújtani kötelező nyilatkozatok és egyéb dokumentumok

  1. Kitöltött és aláírt „Ajánlattételi nyilatkozat”,
  2. Az Ajánlattevő nevében képviseleti jogosultság vagy írásbeli meghatalmazás alapján az ajánlatot aláíró, abban nyilatkozatot tevő vagy cégjegyzésre jogosult személy(ek) eredeti aláírási címpéldánya(i), vagy annak egyszerű másolata,
  3.   Az Ajánlattevő az ajánlattételi határidőt megelőző 90 napnál nem régebbi – cégkivonatának egyszerű másolata, egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata. Cégkivonatként Ajánlatkérő elfogadja a www.cegjegyzek.hu oldalról letölthető ingyenes cégkivonatot. Ajánlatkérő elfogadja a www.obh.hu weboldalról letöltött civil szervezeti adatokat.
  4. A foglalkozásokat vezető személyek szakirányú felsőfokú végzettségét igazoló okirat másolatát
  5. Legalább 2 db a beszerzés tárgya szerinti referencia
  6. A szakmai programok bemutatása, a mozgásformák, ismertetése, szükséges sporteszközök bemutatása, a közreműködő személyek ismertetése

5. A foglalkozások helyszínei és időpontjai:

a. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium: 1093 Budapest, Lónyay utca 4/c-8 tornatermében.
A tevékenység ideje: 2018. szeptember 3.  – 2018. december 19. és 2019. január 7. – 2019. május 29-ig hétfői és szerdai napokon 19:00-20:00-ig.

b. Vendel Sportcsarnok (1096. Budapest, Vendel u 10-16.) tornatermében.
A tevékenység ideje: 2018. szeptember 4. – 2018. december 18. és 2019. január 4. – 2018. május 31-ig keddi és pénteki napokon 17:00-18:15-ig.

c. Weöres Sándor Általános Iskola (1098. Budapest IX. Lobogó u 1.) tornaterme hétfői napokon
Weöres Sándor Gimnázium tornaterme (1098. Budapest IX. Toronyház u 2.) csütörtöki napokon
A tevékenység ideje: 2018. szeptember 3.   – 2018. december 20. és 2019. január 7. – 2019. május 30-ig hétfői és csütörtöki napokon 17:30-18:45-ig.

Az egyes helyszínekre külön-külön nyújtható be ajánlat!

6. A felhívás formai és tartalmi elemei:
Pályázni kizárólag a felhívás mellékletéhez csatolt Ajánlati felhívás formanyomtatványon lehet, mely dokumentum letölthető a www.ferencvaros.hu  honlapról.

- Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

- Vendel Sportcsarnok

- Weöres Sándor Általános Iskola és Weöres Sándor Gimnázium

7. Ajánlattételi határidő:
Ajánlattételi dokumentumok beérkezési határideje (postai- és személyes benyújtás esetén is):
2018. augusztus 1. szerda, 9.00 óra

8. Ajánlatok benyújtásának címe:
Az ajánlat benyújtható postai úton és személyesen is az alábbi címen:
Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Iroda, titkárság
1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28. III. emelet 321-es szoba

9. Hiánypótlás lehetősége és tárgyköre:
Nincs.

10. Az eljárás eredményeképpen kötendő szerződés főbb elemei:
Megbízási szerződés, melynek tervezete jelen ajánlattételi felhívás részét képezi.

11. Az eredményhirdetés tervezett időpontja és módja:
A beérkezett ajánlatokat Ajánlatkérő értékeli, az eljárás eredményéről 2018. augusztus 3. napjáig dönt, melyről az ezt követő 3 munkanapon belül, elektronikus úton értesítést kapnak az Ajánlattevők.

12. Az Ajánlati felhívással kapcsolatos információ adására jogosult személy:

Klenóczky Beáta
E-mail: klenoczky.beata@ferencvaros.hu
Telefon: +36-1/215-1077/470Impresszum  Adatvédelem