Tájékoztató a Ferencvárosi iskolakezdési támogatással kapcsolatban

Tájékoztató a Ferencvárosi iskolakezdési támogatással kapcsolatban
A Humánszolgáltatási Iroda tájékoztatója

2018. július 11. | Tájékoztató, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, Ferencvárosi iskolakezdési támogatás, kérelem

   

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően Ferencváros önkormányzata a törvényes képviselő kérelemére Ferencvárosi iskolakezdési támogatást biztosít a gyermekét egyedül nevelő szülő, a három- vagy többgyermekes, vagy a tartósan beteg gyermeket nevelő családok nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolák) Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben tartózkodó tanulói részére. A támogatás összege tanulónként 6.000,- Ft. Ferencváros Önkormányzata ezzel az intézkedésével is könnyíteni szeretné a rászoruló családok beiskolázási terheit.

A kérelem tárgyév augusztus 15. napjától október 31. napjáig nyújtható be.

A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező és családtagjainak lakcímigazolvány másolatát, valamint az intézmény által kiállított tanulói jogviszony igazolást 2018/2019. tanévről.

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain átvehető, valamint a itt is letölthető. A kérelem benyújtható postai úton, valamint személyesen a Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain: Bakáts tér 14., Lenhossék u. 24-28., Toronyház u. 3/b,  Ecseri út 19.

További információ kérhető:

  • személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 24-28., ügyfélfogadás: Hétfő: 8-18 h, kedd, szerda, csütörtök: 8-16 h, péntek 8-12 h)
  • a 06-1-215-1077/459-es telefonszámon, a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen.


Impresszum  Adatvédelem