Hirdetmény az óvodai felvételekről

Hirdetmény az óvodai felvételekről
Az óvodai beíratás időpontja: 2017. április 24-28.

2017. március 16. | Óvoda, felvétel, hirdetmény, tájékoztatás, Nemzeti Köznevelési Törvény, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata, kérelem

   

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az Nkt. rendelkezése rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2014. szeptember 1. előtt születtek, és még nem járnak óvodába.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a kerületben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező három éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A beíratás időpontja: 2017. április 24-28.

Az óvoda vezetője a felvételi, átvételi kérelmek elbírálásáról - a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással írásban - értesíti a szülőket 2017. május 30. napjáig.

Az első óvodai foglalkozási nap / a nevelési év első napja: 2017. szeptember 1. (péntek)

Mellékletek:
A hirdetmény teljes szövege
Óvodai felvétel iránti kérelem – formanyomtatvány
Óvodai felvételi körzetek
Sajátos nevelési igényű gyermekeket fogadó óvodák
Impresszum  Adatvédelem