Felhívás a „Ferencváros Sportjáért ” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre

Felhívás a „Ferencváros Sportjáért ” díj kitüntetésre vonatkozó javaslattételre
Ön kit tart érdemesnek a díjra? Tegyen javaslatot!

2017. február 2. | „Ferencváros Sportjáért ” díj, kitüntetés, javaslat, felhívás, dr. Bácskai János

   

A ferencvárosi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 25/2012. (VII. 16.) önkormányzati rendelet 10. § (6) bekezdése alapján a „Ferencváros Sportjáért ” díj a Magyar Sport Napja (2017. május 6.) alkalmával kerül átadásra.

A díj azon személy vagy csapat, a csapatot működtető, fenntartó szervezet, nonprofit társaság részére adományozható, aki kiemelkedő teljesítményt ért el a sportban, és eredményével hozzájárult Ferencváros hírnevének öregbítéséhez, továbbá munkájával, kiemelkedő tevékenységével segítette a kerület sportéletének fejlődését.

Tájékoztatom, hogy a díj adományozására javaslatot tehet:

  • ferencvárosi sportegyesületek vezetői
  • a polgármester
  • legalább 100 ferencvárosi polgár
  • önkormányzati képviselői frakció.

A javaslatokat az önkormányzat honlapjáról letölthető vagy a Hivatal Ügyfélszolgálatán átvehető nyomtatvány kitöltésével és a 100 polgár nevét, címét, személyi igazolvány számát és aláírását tartalmazó aláírás ívek csatolásával kell benyújtani 2017. március 7-én 1600 óráig a Jogi és Pályázati Iroda (Budapest, Bakáts tér 14. II/41) részére.

Kérem, hogy az aláírásgyűjtést kezdeményező, a nyomtatványt – amennyiben erre lehetőségük van – pontosan, minden adatot (különös tekintettel a kitüntetésre jelölt
– elhunyt személy esetén hozzátartozója – elérhetőségére illetve tevékenységének a bemutatására) kitöltve adjon be.

Budapest, 2017. február 2. 
Impresszum  Adatvédelem