Külső védelmi terv

Külső védelmi terv
Hirdetmény

2014. március 19. | külső védelmi terv, közzététel, Vynil Kft.

   

Hirdetmény a Vinyl Vegyipari Gyártó és Forgalmazó Kft. veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységére vonatkozó külső védelmi terv közzétételéről

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 23.§ (3) bekezdésének értelmében, ez úton tájékoztatom a lakosságot, hogy a Vinyl Vegyipari Gyártó és Forgalmazó Kft. 1097 Budapest, Illatos út 19-23. szám alatti székhelyével azonos című telephelyére, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem tevékenységére vonatkozó külső védelmi terv elkészült.
A Korm. rendelet hivatkozott rendelkezése, valamint a 10. számú melléklet 7. pontja értelmében a külső védelmi terv megtekinthető 2014. március 19-től 2014. április 08-ig a kerület honlapján (www.ferencvaros.hu), illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében (1092 Budapest, Bakáts tér 14. fszt.)

Abban az esetben, ha a külső védelmi tervvel kapcsolatban észrevételük van, azt 2014. április 08-ig írásban, a jegyzőhöz címzett levélben postai úton vagy a fentebb megjelölt ügyfélszolgálaton tehetik meg.

Budapest, 2014. március 19.

dr. Bácskai János
polgármester

Hirdetmény
Külső védelmi terv

Mellékletek:
- Riasztandó személyek listája, a riasztás rendje
- A baleseti jelentés tartalmi követelményei
- A bekövetkező súlyos baleset típusok következményeinek elhárítására vonatkozó intézkedések (operatív veszélyhelyzet kezelési program)
- Lakossági tájékoztatás előkészített dokumentumai
- Térképek és helyszínvázlatok

Függelékek:
- Befogadó helyek
- PV Szervezetek Operatív Törzse
- Együttműködő szervezetek
- Lakosságvédelmi egység állománytáblája
- A védekezés anyagai
- A védekezésbe bevonható erők eszközökImpresszum  Adatvédelem