Közmeghallgatás

Közmeghallgatás

2013. szeptember 5. | Vinyl, közmeghallgatás, biztonsági jelentés, veszélyes anyag

   

A Vinyl Kft. telephelyére, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó engedély megadásával kapcsolatos eljárás során közmeghallgatás megtartására kerül sor.

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (2) bekezdésének értelmében, ez úton tájékoztatom a lakosságot, hogy a Vinyl Vegyipari Gyártó és Forgalmazó Kft. 1097 Budapest, Illatos út 19-23. (továbbiakban: Üzemeltető) szám alatti székhelyével azonos című telephelyére, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó engedély megadásával kapcsolatos eljárás során közmeghallgatás megtartására kerül sor.

A közmeghallgatás helye: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14. II. emelet
Közmeghallgatás ideje: 2013. október 02. 17.00 óra
A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telephelye: 1097 Budapest, Illatos út 19-23.
A veszélyes tevékenység rövid leírása: 

 A Vinyl Vegyipari Kft. budapesti telephelyén végzett tevékenysége három csoportba sorolható. Legnagyobb volumenű veszélyes anyaga a cseppfolyós klór, melynek importjával, vasúti kocsiból való lefejtésével, tárolásával, kiszerelésével, forgalmazásával, valamint üzemi felhasználáshoz elpárologtatott klór gáz szolgáltatásával foglalkozik. 2013 folyamán készült el a Vinyl Vegyipari Kft. Jódüzeme, amelyben szakaszos üzemben perjódsavat, perjodátot vagy jódot állítanak elő. Az üzemben előforduló veszélyes anyag mennyiség csekély, 2013 augusztusában próbaüzem folyt. A Vinyl Vegyipari kft. a tevékenységét egyéb vegyianyag raktározással, forgalmazással is ki kívánja egészíteni. E tevékenység folyamán a Budapesti Vegyiművek 'f.a.'-tól bérelt három raktárhelyiségben, a későbbiekben pedig leendő saját területen különböző, a Rendelet hatálya alá nem tartozó veszélyes anyagokat, valamint az új Jódüzem alap- és segédanyagait, termékeit tárolja. A Rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően elkészült a veszélyes üzemre vonatkozó biztonsági jelentés, amelyben az üzemeltető bemutatja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset megelőzésével és annak hatásai elleni védekezéssel kapcsolatban kialakított fő célkitűzéseit, valamint azt az üzemi szervezeti- és eszközrendszert, amely biztosítja az egészség és a környezet magas fokú védelmét.

A biztonsági jelentés 2013. szeptember 24. napig megtekinthető a kerület honlapján ,(www.ferencvaros.hu), illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében. (1092 Budapest, Bakáts tér 14. fsz.)
Abban az esetben, ha a biztonsági jelentéssel kapcsolatban észrevételük van, azt 2013. szeptember 25 napig írásban, a jegyzőhöz címzett levélben postai úton vagy a fentebb megjelölt ügyfélszolgálaton tehetik meg.

Budapest, 2013. szeptember 03.

dr. Bácskai János
Polgármester

Mellékletek:
Hirdetmény
Biztonsági jelentésImpresszum  Adatvédelem