Közmeghallgatás

Közmeghallgatás

2013. július 2. | Variachem, közmeghallgatás, biztonsági jelentés, veszélyes anyag

 

A VARIACHEM Kft. telephelyére, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó engedély megadásával kapcsolatos eljárás során közmeghallgatás megtartására kerül sor.

Tisztelt Ferencvárosi Lakosok!

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 22. § (2) bekezdésének értelmében, ez úton tájékoztatom a lakosságot, hogy a VARIACHEM Kft. 1097 Budapest, Kén u.8. (továbbiakban: üzemeltető) szám alatti székhelyével azonos című telephelyére, mint felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó engedély megadásával kapcsolatos eljárás során közmeghallgatás megtartására kerül sor.

A közmeghallgatás helye: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Tanácsterem 1092 Budapest, Bakáts tér 14. II. emelet
Közmeghallgatás ideje: 2013. július 30. 16.00 óra
A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem telephelye: 1097 Budapest, Kén u. 8.
A veszélyes tevékenység rövid leírása: 

A VARIACHEM Kft., mint vegyipari alapanyagokat importáló és forgalmazó vállalat, képviseleti és disztribúciós feladatokat lát el. A VARIACHEM Kft. főként az alábbi iparágak vállalatainak forgalmaz (export-import) vegyi termékeket: gumi- és műanyagipar, festékipar, kerámia- és üvegipar, építőipar, gyertyagyártás. A létesítmény alaprendeltetése a különböző anyagok raktári tárolása, az anyagok ki- és beszállítása. A tárolt anyagok veszélyhelyzet kialakulására adnak lehetőséget. Ez lehet mérgezés, tűz- és robbanásveszély, illetve vegyi anyagok és égéstermékek légtérbe kerülése. Veszélyes anyagok tárolására az arra a célra kijelölt helyeken, a tűzvédelmi és a mérgező anyagokra vonatkozó előírások maximális betartásával van lehetőség, kategóriánként elkülönítve, feliratozva, az engedélyezett mennyiségek betartásával. A Rendelet 8. § (1) bekezdésének megfelelően elkészült a veszélyes üzemre vonatkozó biztonsági jelentés, amelyben az üzemeltető bemutatja a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset megelőzésével és annak hatásai elleni védekezéssel kapcsolatban kialakított fő célkitűzéseit, valamint azt az üzemi szervezeti- és eszközrendszert, amely biztosítja az egészség és a környezet magas fokú védelmét.

A biztonsági jelentés 2013. július 19. napig megtekinthető a kerület honlapján, illetve személyesen a Polgármesteri Hivatal Közszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálati és Igazgatási Csoport ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében. (1092 Budapest, Bakáts tér 14. fsz.) Abban az esetben, ha a biztonsági jelentéssel kapcsolatban észrevételük van, azt 2013. július 22. napig írásban, a jegyzőhöz címzett levélben postai úton vagy a fentebb megjelölt ügyfélszolgálaton tehetik meg.

Budapest, 2013. június 28.

dr. Bácskai János
Polgármester

Mellékletek:
Hirdetmény
Biztonsági jelentésImpresszum  Adatvédelem