Gépjármű átírás

Gépjármű átírás

2012. július 17. | gépjármű, okmányiroda, átírás

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (továbbiakban: Kknyt.) 33. § (1) bekezdése b) pontjában írtak alapján a nyilvántartásba bejegyzett adatok módosítására okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a bejegyzésre jogosult hatóságnál (okmányiroda) a jármű új tulajdonosa a jármű tulajdonjogának változását.
A fenti határidő elmulasztása esetén a vevővel szemben több intézkedés alkalmazható:

1. A feltételek fennállása esetén elrendelhető a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011.(XII. 28.) Korm. rendelet 87. § (4) bekezdésében szabályozott, a forgalomból hivatalból ideiglenes kivonás.

2. Szabálysértési feljelentés megtétele, amelyet a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. tv. 225. § (1) bekezdése tesz lehetővé. Eszerint, aki a külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési igazgatási szabályokat megsérti, szabálysértést követ el. A bejelentési kötelezettség elmulasztása tipikusan olyan magatartás, amely megalapozza a szabálysértési feljelentés megtételét, tekintettel arra, hogy a szabálysértési tényállást a Kknyt. 33. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak töltik ki, függetlenül a forgalomból kivonástól.

Kérjük, szíveskedjenek a gépjármű tulajdonjogában beállt változást határidőben bejelenteni!

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
JegyzőImpresszum  Adatvédelem