Értesítés

Értesítés
Kérelem helyi védelem megszüntetéséről

2011. szeptember 12. | homlokzat, védett homlokzat, Vendel u., főépítész

Az Önkormányzathoz a Kalotherm Zrt.-től kezdeményezés érkezett a Budapest IX., Vendel u. 20/a és b sz. alatti épületek homlokzatára vonatkozó helyi védelem megszüntetésére.

A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi (kerületi) értékvédelemről szóló 8/1996. (III.4) sz. rendelete értelmében értesítem, hogy az Önkormányzathoz a Kalotherm Zrt.-től kezdeményezés érkezett a Budapest IX., Vendel u. 20/a és b sz. alatti, 37341/2. hrsz.-ú ingatlanon álló épület homlokzatára vonatkozó helyi védelem megszüntetésére. A levélben több indokot is felsorolt, melyek közül ki lehet emelni a gazdasági környezet gyökeres változását és a piaci preferenciák energetikai és környezetvédelem felé való eltolódását. Mindezeket figyelembe véve az átépült-megújult környezetbe jól illeszkedő, a kor követelményeinek maradéktalanul megfelelő épületet szeretne megvalósítani, amely megítélése szerint indokolja a védelem megszüntetését.

A kérelemről a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság állásfoglalása alapján a Képviselőtestület fog dönteni.

A helyi (kerületi) védelemről szóló rendelet 6. §-ban foglalt érdekeltek a kezdeményezéssel kapcsolatban 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

 Buda pest, 2011. szeptember 08.

Dankó Rita
megbízott főépítész

MellékletImpresszum  Adatvédelem