„Ferencvárosi 65+” támogatás

„Ferencvárosi 65+” támogatás
Ferencváros Önkormányzatának új, időseket segítő 6.000 Forint összegű, évi egyszeri támogatása

2019. augusztus 28. | „Ferencvárosi 65+” támogatás, hozzájárulás, Ferencváros Önkormányzata, Képviselő-testület, időskorúak, kérelem

A kerület gondos gazdálkodásának eredményeképpen szabadon felhasználható 2,7 milliárd forintos keretét többek között felújításokra és a családok, valamint időskorúak támogatására fordítja a ferencvárosi önkormányzat. Az idősek támogatására ezúttal 60 millió forint került elkülönítésére.

Az egyedülálló „Ferencváros 65+” támogatást, mely egy új, időseket segítő 6.000 Forint összegű, évi egyszeri támogatás az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság előterjesztése alapján fogadta el a Képviselő-testület.

A pénzbeli juttatást már ettől az évtől kezdődően, október 1-jén, az Idősek Nemzetközi Világnapja alkalmából juttatjuk el az időseknek, a korosztály tisztelete és megbecsülése jeléül.

Az új támogatásra mintegy 10 000 időskorú jogosult kerületünkben, aki az adott tárgyévben a 65. életévét betöltötte vagy 65 évnél idősebb és ferencvárosi lakóhellyel rendelkezik.

A támogatás összege egységes, azaz minden kérelmező 6.000 Ft-ra jogosult. Ferencváros Önkormányzatának ügyfélszolgálatain a kérelmek már benyújthatóak, egészen október 1-jéig várjuk mindazoktól, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel.

A kérelmezés határidejének elmulasztása jogvesztő, aki nem teszi meg ezt időben, az elesik ebben az évben a támogatástól.

A kérelemhez csatolni kell a lakcímkártya másolatát, illetve a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben lakik.

A támogatás igény szerint postai úton, illetve folyószámlaszámra történő átutalással kerül kifizetésre.Impresszum  Adatvédelem