Tehetségbarát Önkormányzat

Tehetségbarát Önkormányzat
Újabb rangos elismerés kerületünknek

2019. június 6. | Tehetségbarát Önkormányzat, elismerés, Ferencváros Önkormányzata, Emberi Erőforrások Minisztériuma, Új Nemzedék Központ, Kállay Gáborné, Országos Tehetséggála, Hagyományok Háza, Nemzeti Tehetség Program, „deák” Közalapítvány, Róth Zsófia, Papula Éva

Tehetségbarát Önkormányzat díjban részesítette Ferencváros Önkormányzatát az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Új Nemzedék Központ. Az elismerést Kállay Gáborné vette át június 6-án, az Országos Tehetséggálán, a Hagyományok Házában.

Az Új Nemzedék Központ a Nemzeti Tehetség Program részeként olyan helyi önkormányzatokat részesít erkölcsi és anyagi elismerésben, amelyek – alapfeladatukon túl – kiemelkedő módon járulnak hozzá a tehetséges fiatalok felkutatásához, támogatásához, illetve példamutatóan működnek együtt tehetséggondozó szervezetekkel. Ferencvárosban a tehetséggondozás három részből áll: az önkormányzat támogatja a tehetségpontok munkáját, ösztöndíjakkal motiválja a tehetséges diákokat, és bevonja őket (főként az egyetemistákat) konkrét projektjeibe.

A IX. kerület 9 tehetségpontja közül 6 köznevelési intézményben működik, ezek tevékenységét az önkormányzat többféle módon (például hangszervásárlás, fellépési, bemutatkozási lehetőségek biztosítása) is támogatja. A helyhatóság kifejezetten a tehetséggondozás jegyében alapította meg a „deák” Közalapítványt, amely – pályázatokon keresztül – évi 12,5 millió forinttal dotálja a kerületi tehetséges, ám hátrányos helyzetű tanulókat. A kerület két programban is együttműködik a Corvinus Egyetemmel: a Gazdálkodástudományi Kar hallgatói az önkormányzat által megadott projektfeladatokban vesznek részt, a szemeszter végén ebből vizsgát tesznek, a legjobb munkákat pedig a helyhatóság megvalósítja.

Az ünnepélyes díjátadás után Kállay Gáborné közölte, az elismeréssel járó 1,5 millió forint pénzjutalmat az önkormányzat tehetséggondozással kapcsolatos tevékenységekre fordítja, majd köszönetet mondott a sikeres pályázat előkészítésében, kidolgozásában vállalt szerepéért Róth Zsófiának, a pályázati iroda vezetőjének, valamint Papula Éva kulturális referensnek.

(forrás: Ferencváros újság)Impresszum  Adatvédelem