„Pro Facultate Ferencváros” díj

„Pro Facultate Ferencváros” díj
Elismerték a pedagógusokat

2019. június 6. | Pro Facultate Ferencváros” díj, elismerés, pedagógus, FMK, Feke Pál, Bácskai János, Békés Márta, Blaskovicsné Benga Judit Erzsébet, Kovács Beáta, Obholczer Flóriánné

A kerület legrangosabb díjaival jutalmazták azokat a pedagógusokat, akik elkötelezetten és fáradhatatlanul nevelik fel a jövő generációit. Az FMK-ban rendezett pedagógusnapi ünnepségen a „Pro Facultate Ferencváros” díjak átadása után Feke Pál koncertje hozta lázba a tanárokat.

Az ünnepség hangulatát az elsőként színpadra lépő Kicsi Bocs Óvoda vidám néptáncos produkciója alapozta meg. Bácskai János polgármester köszöntőjében arról beszélt, iskolás évei élete legmeghatározóbb élményei közé tartoznak, a tanáraitól kapott intelmek pedig még mai is visszhangoznak a fejében. – A ferencvárosi tanárokra épp oly odaadással figyelünk, mint a korábbi években, talán ennek is van szerepe abban, hogy nemrég Tehetségbarát Önkormányzat Díjat nyert a kerület – mondta büszkén a kerület vezetője.

A „Pro Facultate Ferencváros” díjjal a legalább 10 éven át kimagasló teljesítményt nyújtó pedagógusok munkásságát ismeri el az önkormányzat. Az elismerést idén négy elhivatott pedagógus érdemelte ki. Békés Márta 1990 óta tanít Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban. A rendkívül kreatív pedagógus színes, változatos és hatékony óráiról ismert: a gyerekeket gitározással, énekléssel, humorral motiválja. Tanítványait is bátorítja művészeti tevékenységre, rendszeresen készíti fel és viszi őket versenyekre, fellépésekre. Az iskolában működő Gézamalac Kórussal minden évben szerepelnek kerületi ünnepségeken, és budapesti rendezvényeken, de saját verseskötetei kapcsán is sokfelé hívják az országban.

Díjat kapott Blaskovicsné Benga Judit Erzsébet is, aki élen jár az egészség és mozgásfejlesztésben. A Méhecske Óvoda pedagógusa 40 éve űzi szakmáját, ferencvárosi munkássága alatt évekig képviselte a kerületet különböző sportversenyeken, vagy vett részt azok szervezésében. Az esztétikai nevelésben is példaértékű munkát végez: változatos technikákat alkalmazva segíti óvodásai önkifejezését, alkotásvágyuk kielégítését. Pályázatokra, kiállításokra nevezi tanítványait, hogy sikerélményhez juttassa őket.

„Pro Facultate Ferencváros” díjat érdemelt Kovács Beáta, a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusa. A tősgyökeres ferencvárosi tanár 1996 szeptembere óta több mint tíz évig igazgató-helyettesként, majd 2015-2018-ig intézményvezetőként dolgozik az iskolában. Az önképzésre és magas színvonalú munkára hangsúlyt helyező vezetőnek szerepe volt a Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrejöttében és segítségével valósult meg a sérült gyermekek teljes körű pedagógiai szakszolgáltatása. Szervezi saját és kollégái szakmai továbbképzését, valamint a hátrányos helyzetű, halmozottan fogyatékos sérült gyermekek rehabilitációját.

Negyedikként Obholczer Flóriánné vehette át az elismerést, aki 1986 óta dolgozik a Szivárvány, majd az utódjaként működő Kerekerdő Óvodában. Szakértelmével, hivatástudatával, gyermekszeretetével, empatikus képességével hamar kivívta mind a kollégák, mind a szülők elismerését. Óvodai környezeti és matematikai mentorként több mint 10 évig segítette a kerületi óvodák környezeti nevelését bemutató foglalkozásokkal, előadásokkal, zöld programokkal. A szakmailag rendkívül felkészült pedagógus nemcsak szervezőkészségével, de a szülők szemléletformálásáért és a nevelőközösség ismereteinek bővítéséért tett erőfeszítésével is kiemelkedik munkatársai közül. Az átadások után Junior Príma és Artisjus-díjas Feke Pál szórakoztatta ismert slágerekkel a pedagógusokat, akik füttykoncerttel és hangos énekléssel hálálták meg az előadónak a fellépést.


„Pro Facultate Ferencváros” díj – 2019

Békés Márta
Békés Márta 1990 októbere óta a Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium tanítója. Rendkívül kreatív, tanórái színesek, változatosak és igen hatékonyak: a gyerekeket többek között gitározással, énekléssel, humorral motiválja. Tanítványait is bátorítja a versírásra és zenélésre, rendszeresen készíti fel és viszi őket versenyekre, fellépésekre.
Az iskolában működő Gézamalac Kórussal minden évben szerepelnek a lakótelepi Adventi gyertyagyújtáson, az Aszódi lakótelepen élő gyerekeknek szervezett Mikulás műsoron, az Árvácska Idősek Klubjának karácsonyi és Anyák napi rendezvényein, de külső helyszínekre is gyakran eljutnak. Így szerepeltek például néhány éve a Néprajzi Múzeumban a Sebő együttes „Rongyszőnyeg” című műsorában.
Az intézmény „Dobszerda” klubjának aktív résztvevője és szervezője. Saját verseskötetei kapcsán is sokfelé hívják az országban, ezeken az alkalmakon is büszkén mesél arról, hogy Ferencvárosban tanít, ezzel is öregbítve a kerület hírnevét.

Blaskovicsné Benga Judit Erzsébet
Blaskovicsné Benga Judit Erzsébet a Ferencvárosi Méhecske Óvoda pedagógusa. Hivatását negyven éve kezdte, Ferencvárosban 1998 óta dolgozik. Az itt élő gyermekek személyiségfejlődésében meghatározó szerepet kapott egészségfejlesztő, a mozgásfejlesztést központba helyező oktató-nevelő munkája. Éveken keresztül képviselte az óvodát és a kerületet különböző sportversenyeken, szép eredményekkel. Részt vállalt kerületi rendezvények szervezésében, lebonyolításában.
Az esztétikai nevelés területén is példaértékű a munkája: változatos technikákat alkalmazva segíti óvodásai önkifejezését, alkotásvágyuk kielégítését. Pályázatokra és kiállításokra készülve juttatja sikerélményhez a gyerekeket, gondozza a tehetségeket. Az intézmény dekorációi, programjainak népszerűsítésére készített meghívói is az ő keze munkáját dicsérik.
Sikeres pályázatok írásával segítette az óvoda eszköztárának bővítését. Kulturális programok szervezésével színesíti az óvoda életét. Nevelési tanácsaival készségesen segíti a hozzá forduló szülőket, módszereit, gyakorlati ismereteit szívesen adja át kollégáinak.

Kovács Beáta
Kovács Beáta a Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusa. Tősgyökeres ferencvárosi: születése óta a kerület lakója, az általános iskolát és a gimnáziumot is helyben végezte el.
1996 szeptembere óta dolgozik az intézményben, korábban, több mint tíz évig igazgató-helyettesként, majd 2015-2018-ig intézményvezetőként. Munkáját az állandó szakmai önképzés, színvonalas pedagógiai módszertani kultúra, gyermekszeretet és pontosság jellemzi.
Vezető szerepe volt a Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény létrejöttében. Segítségével sikerült megvalósítani a sérült gyermekek teljes körű pedagógiai szakszolgáltatását. Nemcsak önmagát képzi, de ő szervezi a kollégák szakmai továbbképzését is, illetve élen jár a felnőttoktatásban is. Kiemelkedő eredményességgel szervezi a hátrányos helyzetű, halmozottan fogyatékos sérült gyermekek rehabilitációját.

Obholczer Flóriánné
Obholczer Flóriánné 1986 óta dolgozik a Szivárvány, majd az utódjaként működő Kerekerdő Óvodában. Szakértelmével, hivatástudatával, gyermekszeretetével, empatikus képességével hamar kivívta mind a kollégák, mind a szülők elismerését.
Óvodás gyermekei nevelésében elsődlegesnek tartja a szülőföld megismerését, szeretetét, a közvetlen környezet, Ferencváros ismeretét, az épített és természeti környezet óvását, szépítését. Óvodai környezeti és matematikai mentorként több mint 10 évig segítette az óvodák környezeti nevelését, gazdagította a kerületi óvodások ismereteit bemutató foglalkozásokkal, előadásokkal, zöld programokkal.
Pályája során folyamatosan képzi magát, korszerű ismereteit beépíti nevelő munkájába. Az óvoda pedagógiai munkájában kiemelten fontos magas szintű szakmai felkészültsége, elkötelezettsége a fenntartható fejlődés érdekében: nem csak programok szervezésével, de a szülők szemléletformálásával és a nevelőközösség ismereteinek gazdagításával is segíti azt.
Lelkesedésével, fáradhatatlan tenni akarásával ösztönző hatással van munkatársaira.

(forrás: Ferencváros újság)Impresszum  Adatvédelem