A Nemzeti Összetartozás Napja Ferencvárosban

A Nemzeti Összetartozás Napja Ferencvárosban
A nemzet egységégét ünnepelték

2019. június 6. | Nemzeti Összetartozás Napja, Szent Kereszt templom, „Magyar Nyelvért” díj, Polgármesteri Elismerő Oklevél, Bácskai János, Fejsztámer Róbert, Babják Zoltán, Trianon, Pásztor Bálint, Puskás Károly, idősügyi program, Pinceszínház, kiállítás, filmvetítés, pódiumbeszélgetés

"De túl minden bún, minden szenvedésen,
Önérzetünket nem feledve mégsem,
Nagy szívvel, melyben nem apad a hűség,
Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség!"
(Sajó Sándor)

Ferencváros Önkormányzata május 31. és június 4. között több programmal várta a trianoni békeszerződés aláírásának napjára emlékezőket.
Elsőként május 31-én, pénteken a "Teljesség felé" idősügyi program keretében "A Menaságra repülj..." című dokumentumfilmet láthatták az érdeklődők a Pinceszínházban, előtte Faragó Annamária, a film rendezője tartott nagy sikerű előadást.

Június 3-án az Ecseri úti Szent Kereszt templomban a résztvevők a kettős állampolgárság és az egyszerűsített honosítás bevezetésére is emlékeztek, amely jelentősen megkönnyítette a határon túli magyarok állampolgársághoz jutását. A műsorban felléptek kerületi és határon túli testvérvárosokból érkező iskolások, valamint átadták az idei „Magyar nyelvért” díjakat és a Polgármesteri Elismerő Oklevelet.

Bácskai János polgármester ünnepi beszédét a Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtétel felolvasásával indította, majd hozzátette, a friss törvény szavai 9 évvel ezelőtt innen, a Szent Kereszt Plébániatemplom szószékéről hangzottak el először Ferencvárosban. A polgármester szerint a nemzeti tragédia azért is fájó, mert igazságos etnikai rendezésre kísérlet sem történt. A szomszéd államok magyarsága továbbra is foglya kisebbségi léthelyzetének, ezért a felelősségünk is nagyobb. Bár veszteség ért minket, de ami a földrajzi Magyarországból elvétetett, az a szellemi Magyarországnak mindig a része maradt – fogalmazott a polgármester. Az eseményen a határontúli testvértelepülések delegációi mellett részt vett Fejsztámer Róbert Magyarkanizsa polgármestere és Babják Zoltán Beregszász polgármestere.

Bácskai János arra is emlékeztetett, 2003-ban indult el a vajdasági magyarság körében a kettős állampolgárságról való diskurzus, ami a 2004-es gyászos eredményű, lelki Trianonként is emlegetett népszavazáshoz vezetett. A Magyar Országgyűlés öt és fél évvel később fogadta el a Nemzeti Összetartozásról szóló törvényt, ezzel június 4-ét, az 1920-as trianoni békediktátum napját a Nemzeti Összetartozás Napjává nyilvánította. A törvény kinyilvánította: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság”.

A parlament szintén 2010-ben szavazta meg a kettős állampolgárságról szóló törvényt is, amely lehetővé tette, hogy az elcsatolt területeken élők úgy lehessenek magyar állampolgárok, hogy ne kelljen elhagyniuk szülőföldjüket. A polgármester a történelmi tettről Semjén Zsolt szavait idézte, aki szerint a törvény megindította a nemzet közjogi egyesítését, amely segítette az asszimiláció megállítását és megfordítását - A Nemzeti Összetartozás legékesebb bizonyítéka az a több mint 1 millió ember, aki határon túli magyarként felvette a kettős állampolgárságot. Ferencvárosban kéthetente 20-40 magyar honosítja magát, a mai napig pedig több mint kétezren tették le az állampolgári esküt a Bakáts téren – zárta beszédét a polgármester.

Dr. Pásztor Bálint, szerbiai parlamenti képviselő, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke beszédében arra emlékeztetett, Trianon után hazánk nemcsak területének kétharmadát, veszítette el, de a magyarság egyharmadát is: 3,3 millió honfitársunk kényszerült idegen országban tovább élni másodrendű állampolgárként. - Éltünk Sándor király diktatúrájában, amikor egyik napról a másikra 4000-ről 250-re csökkent az iskolákban a magyar nyelvű tagozatok száma. Tito alatt átéltük a jugoszláv partizánhadsereg délvidéki magyarok elleni népirtását, majd Milosevics diktatúrája következett, hogy a délszláv háborúban folytatódjon kegyetlen kálváriánk. Megveregethetjük a saját vállunkat, hogy ennek ellenére 250 ezren megmaradtunk magyarként a Vajdaságban – tette hozzá az alelnök. Hozzátette, sokat köszönhetnek a magyar kormány új nemzetpolitikájának, sokrétű, bölcsőtől a koporsóig tartó anyagi támogatásának. Délvidéken például az elmúlt 3 évben 38,2 milliárd forint gazdaságfejlesztési támogatásban részesültek a gazdák és vállalkozók.

Az eseményen Bácskai János polgármester adta át az önkormányzat által alapított, idei „Magyar Nyelvért” Emlékdíjakat is. A két éve alapított ferencvárosi elismerés olyan, testvérvárosainkban tanuló diákoknak adományozható, akik az általános iskolában kimagasló eredményt értek el a magyar nyelv elsajátításában és művelésében. Kiosztották a partnertelepülések szerint alapított díjakat is: a Magyar Nyelvért Karádi László emlékdíjat Beregszászról, a Hajdók Géza emlékdíjat Királyhelmecről, a Dr. Papp György emlékdíjat Magyarkanizsáról, és a Barabás Samu emlékdíjat Sepsiszentgyörgyről érkező tanuló kapta. Polgármesteri Elismerő Oklevélben részesült Puskás Károly magyarkanizsai nyugalmazott építészmérnök, közéleti személyiség, fotós, a "község krónikása".

Az ünnepségről a népzene sem hiányozhatott. A közönség elsőként a ferencvárosi és határon túli testvérvárosokból érkező általános iskolások közös kórusát hallgathatta meg, amely 10 népdalt adott elő. A Felszállott a páva népzenei tehetségkutató azóta Junior Príma-díjas énekese, Csizmadia Anna és a Tölcséresek Együttes közös produkciót mutatott be, majd utóbbi sziporkázó hangszeres játékával a régi rezesbandák játékát idézte meg.

Délután a Csarnok téri Market Cafe Infopontban nyílt meg Puskás Károly magyarkanizsai építészmérnök fotókiállítása.
Kállay Gáborné, Ferencváros kultúráért felelős alpolgármestere köszöntő beszédében méltatta Puskás Károly életútját, a vajdasági községért vállalt áldozatos munkáját. Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármestere megnyitó beszédében köszönetet mondott Ferencváros vezetőségének, hogy lehetőséget biztosítottak Puskás Károlynak a bemutatkozásra. Majd Karcsi bácsi mesélt az általa hozott képekről, melyek bemutatják Magyarkanizsa község mindennapjait, kulturális és politikai életét, építészetét, természeti kincseit, látnivalóit.
A kiállítás-megnyitót a Ferencvárosban élő Várnagy Andrea és leánya, Farkas Lili gyönyörű zongorajátéka tette még ünnepibbé.

Kora este a Pinceszínházban "Ismerjetek meg szavaimról" címmel zenés, irodalmi összeállítással várták a kerületieket a Kaposvári Egyetem növendékei, akik a felvilágosodástól a rendszerváltásig adtak egy áttekintést magyar költők műveiből.

A Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezés záró programjának szintén a Pinceszínház adott otthont június 4-én este, ahol "Az ötödik síp" címmel a nyugati magyar emigrációról tartott pódiumbeszélgetést Lázár Balázs irodalmi referens vendégeivel, Salamon Konrád történésszel, Ferdinandy György és Mezey Katalin írókkal, Pánczél Kristóf zongorista közreműködésével.


Popovics Eszter (Beregszász) - Karádi László díj
Popovics Eszter középiskolai tanulmányait a beregszászi 1. Számú Középiskolában kezdte, amely ukrán tannyelvű. 6. osztályban jelentkezett át a beregszászi 4. Számú Kossuth Lajos Középiskolába, melynek az első évtől kezdve kitűnő tanulója. Jelenleg 10. osztályba jár. Évek óta nagy érdeklődést tanúsít anyanyelve, a magyar nyelv, valamint a magyar történelem és kultúra iránt.  A Kárpátalján rendezett valamennyi tantárgyi vetélkedőn több éven keresztül kiváló eredményeket ért el. Igazi tehetsége a magyar nyelv tanulása terén bontakozott ki. Tevékenyen részt vesz az iskola és a város kulturális rendezvényeinek szervezésében, szívesen szerepel, szaval. Négy nyelven beszél.

Kása Krisztina (Királyhelmec) - Hajdók Géza díj
Kása Krisztina a királyhelmeci Helmeczy Mihály Alapiskola 9. osztályos tanulója. Az anyanyelv szeretetét pedagógus nagyszüleinek köszönheti. Szerteágazó érdeklődését és sokrétű tehetségét a tanítás alatt és az iskolán kívül egyaránt kamatoztatja. Szókincsét és fantáziavilágát rendszeres olvasással gazdagítja. A magyar nyelv szeretetét, páratlan kifejezőkészségét mutathatta be a Szép Magyar Beszéd versenyén, melyen idén a kerületi fordulóig jutott el.
Minden évben indul a Tompa Mihály Szavalóversenyen, ahol rendszeresen a kerületi döntők versenyzője. Nemcsak a prózai alkotások, hanem a költemények is közel állnak hozzá. A különféle iskolai ünnepségek, megemlékezések, gálaműsorok, valamint a református szavalóversenyek állandó lelkes résztvevője és helyezettje. Szeptembertől a Sárospataki Református Kollégium és Gimnáziumban folytatja tanulmányait, ahová sikeres felvételi vizsgája alapján már felvételt nyert.

Lázár Anna (Magyarkanizsa) - dr. Papp György díj
Lázár Anna a magyarkanizsai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola 8. osztályos tanulója. A 2017/18. tanévben kitűnő bizonyítvánnyal és példás magaviselettel zárta általános iskolai tanulmányait.
Kiváló tanulmányi eredménye mellett kiemelkedő eredményeket ért el magyar nyelv és irodalomból az elmúlt évek során. Az Oktatási Minisztérium által kiírt nyelvhelyességi és helyesírási versenyeken 5., 6. és 7. osztályban is az első három helyezés egyikén végzett községi és körzeti szinten is, a köztársasági megmérettetésen pedig mindhárom évben 1. helyezett lett. Mindez kiváló nyelvérzékéről tanúskodik.
Több alkalommal részt vett a Kárpát-medencei Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen is.
Példás magaviseletével, szervező- és segítőkészségével, kiváló kommunikációs készségével példaként szolgálhat minden diák számára.

Krecht Hanna Regina (Sepsiszentgyörgy) - Barabás Samu díj
Krecht Hanna Regina ötödik osztályos korában már azok közé tartozott, akiknek gazdag szókincse, választékos szóhasználata tanúskodott arról, hogy sokat olvasnak. A magyar nyelv és irodalom iránti szeretete megmutatkozik versenyző kedvében is: 2018-ban a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyen megyei első díjat és országos dicséretet, 2019 februárjában a Mikes Kelemen magyar nyelv és irodalom tantárgyverseny megyei szakaszán II. díjat nyert.
Kétszer is tagja volt a Kőrösi Csoma Sándor anyanyelvi vetélkedőn a Székely Mikó Kollégium V-VIII. osztályos diákjai csapatának, melyen 2017-ben országos dicsérettel, 2019-ben pedig országos III. díjjal tértek haza. Lelkes alkotója a Székely Mikó Kollégium diákjai által írt és szerkesztett Diákcsevej című iskolaújságnak is.
Krecht Hanna Regina az olvasás és a tanulás iránti elkötelezettsége, valamint versenyeredményei alapján érdemelte ki a Barabás Samu ösztöndíjat.

Polgármesteri Elismerő Oklevél - Puskás Károly
Puskás Károly magyarkanizsai nyugalmazott építészmérnök, amatőr fotós, a közélet ismert és a mai napig aktív tagja. Kezdetben a fotózás csupán egy hobbi volt számára, amit a nyugdíjazása után már egyre lelkesebben és elszántabban művelt. Mára már a város krónikásaként emlegetik. A magyarkanizsai kulturális és politikai rendezvények megörökítése mellett városképeket is készít. Tizennyolc év alatt körülbelül ötszázezres képállománya gyűlt össze.
A fotózáson túl számos egyéb tevékenységének, munkájának is köszönheti, hogy a közösség ismert, kedvelt és fontos tagjává vált.  
1963-tól mint építészmérnök, tervező dolgozott, majd a helyi tervezőiroda és a cserépgyár műszaki igazgatójának nevezték ki, mely pozícióval járó feladatokat egészen 2000-ig végezte kiválóan.
1995-től Magyarkanizsa Község Önkormányzatának gazdasági és kommunális ügyekkel foglalkozó osztályvezetőjeként, majd ezt követően a Végrehajtó Bizottság elnökeként látott el a vajdasági magyarságot érintő fontos kérdésekben döntő és nélkülözhetetlen feladatkört. Mindezt tette azokban az időkben, amikor a térség magyarságának összetartása, kultúrájának megőrzése, fennmaradásának biztosítása nem csupán nemes célkitűzés, feladat volt, hanem kihívás és bátorság is egyben a háborútól szétzilált társadalmi viszonyok között. Ebben az időben egyben a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőházában a vajdasági magyarságot érintő döntésekre képviselőként is hatást gyakorolt.
Számos magyarságot erősítő és megtartó rendezvény lelkes támogatója és résztvevője. Nyugdíjas korához közeledve is igyekezett a magyar érdekeket képviselni, 2008 és 2012 között polgármesteri tanácsnokként segítette a többségében magyarok lakta közösség jobb, élhetőbb mindennapjait, boldogulását Szerbiában.

(forrás: Ferencváros újság, www.ferencvaros.hu)Impresszum  Adatvédelem