Újabb fejlesztések finanszírozásáról született döntés

Újabb fejlesztések finanszírozásáról született döntés
Képviselő-testületi ülés

2019. május 16. | fejlesztés, finanszírozás, Képviselő-testületi ülés, Ferencváros Önkormányzata, költségvetés, zárszámadás

Milliárdos nagyságrendű fejlesztési csomagot fogadott el a képviselő-testület a májusi ülésen, melynek az önkormányzat jelentős megtakarítása biztosítja a fedezetét.

Megvitatta a képviselő-testület a kerület tavalyi gazdálkodásáról szóló előterjesztést, majd megalkotta a 2018. évi zárszámadásról szóló rendeletét. Az önkormányzat bevételi főösszege 24,4, kiadási főösszege pedig 16,9 milliárd forintban teljesült. A 7,5 milliárdos maradványösszegből közel 2,8 milliárd forint szabadon felhasználható.

A grémium döntött az önkormányzat idei költségvetésének módosításáról is. Az előző esztendők felelős gazdálkodása eredményeként jelentkező rekord pénzmaradvány lehetővé teszi, hogy Ferencváros jelentősebb összegeket fordítson régebb óta tervezett, vagy most szükséges fejlesztésekre.

A képviselők – a teljesség igénye nélkül – a következő célok többletfinanszírozásáról határoztak:
Járdák és utak rekonstrukciója a kerület teljes területén;
További játszóterek, sportpályák, fitneszeszközök modernizálása;
Közterületek, zöld felületek karbantartása;
Orvosi rendelők és a Mester utcai Szakrendelő belső tereinek felújítása, valamint gép- és eszközbeszerzéseinek támogatása;
Digitális tantermek kialakítása három ferencvárosi iskolában;
A térfigyelő kamera-rendszer továbbfejlesztése;
11 fő új parkőr alkalmazása;
A társasház-felújítási, illetve a „Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát” pályázat keretösszegének jelentős emelése;
A teljes közvilágítás kiépítése az Aszódi telepen;
Az idén 120 éves FTC utánpótlás-nevelési munkájának támogatása.
Mindemellett jut pénz sószoba kialakítására a Csicsergő Óvodában, a Méhecske Óvoda játszóudvarának műfüvesítésére, óvodai ételliftek létesítésére, javítási, karbantartási munkálatok elvégzésére a Gyermekek Átmeneti Otthonában, a felnőtt háziorvosi szolgálat többlettámogatására, továbbá az FMK, a József Attila Emlékhely, a Dési Művelődési Ház, a Mester Galéria és Közösségi Tér, valamint a Pinceszínház szakmai tevékenységének megemelt összegű dotálására is.

A végszavazás során az ellenzéki képviselők sem a tavalyi zárszámadást, sem az idei költségvetés-módosítást nem támogatták. Egy másik előterjesztésben a polgármester a FESZOFE Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására tett javaslatot, amit a többség megszavazott. Eszerint a cég plusz 21 millió forintot kap kaszálási (fűnyírási) feladatok elvégzésére, plusz 37,4 milliót pedig illegálishulladék-elszállításra.

A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet módosítása értelmében ez év őszétől az iskolakezdési támogatást már nemcsak a három-, hanem a kétgyermekes családok is igénybe vehetik.

A testületi ülésen két pályázaton való indulásról is határoztak. Az egyik a Ráday utcai Aprók Háza Bölcsőde konyhájának felújítására vonatkozik, a másik pedig a Lónyay utcai házi gyermekorvosi rendelő renoválására és eszközbeszerzésére nyújt lehetőséget.

(forrás: Ferencváros újság)Impresszum  Adatvédelem