Ferencvárosi rendőrök jutalmazása

Ferencvárosi rendőrök jutalmazása
Átadásra kerültek a Ferencváros „év rendőre” díjak

2018. január 30. | Rendőrség, jutalom, kitüntetés, díjátadás, Ámán András, Zombory Miklós, Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány, Markovics József, Fenyő Iván

Január 30-án a Haller utcai kapitányságon a IX. kerületi Rendőrkapitányság állománygyűlés keretében tüntette ki a kiemelkedően teljesítő rendvédelmi kollégákat.

A hatodik éve megrendezett díjkiosztó állománygyűlésen Ámán András alezredes elmondta: az elmúlt 20 év legsikeresebb éve volt a 2017-es esztendő, a legkevesebb bűncselekménnyel és a legjobb felderítési aránnyal.
A rendőrkapitány megköszönte Ferencváros Önkormányzatának, hogy 3 millió forinttal hozzájárult a munkatársak díjazásához. A kollégáknak pedig megköszönte kiemelkedő teljesítményüket és hangsúlyozta: viselkedésükkel, szakmai felkészültségükkel példaként állnak kollégáik előtt.

Zombory Miklós köszöntőjében aláhúzta: húsz éves önkormányzati képviselői munkája során mindig fontosnak tartotta az állampolgárok biztonságát, melynek egyik fontos eleme az állandó utcai rendőri jelenlét, a körzeti megbízotti irodákban kialakuló személyes kapcsolat. A rendőrség, polgárőrség, katasztrófavédelem, közterület-felügyelet és az önkormányzat összehangolt munkája a biztosíték arra, hogy Ferencvárosban egyre nő a lakosság szubjektív biztonságérzete, melyhez hozzájárul a térfigyelő kamerák üzemeltetése is.
Ferencváros alpolgármestere megköszönte a rendőrség dolgozóinak hivatástudatát, melynek erősítéséhez anyagi lehetőségeihez mérten az önkormányzat is segítséget nyújt. Szolgálati lakásokkal, a körzeti megbízotti irodák felszerelésével, valamint a rendőrök anyagi jutalmazásával is.

Fenyő Iván színművész, a rendőrkapitány régi barátja elmondta: édesanyja a József Attila-lakótelepen él, ő maga is lakott Ferencvárosban 4-5 évig. Örömmel tapasztalta, hogy egyre jobb a kapcsolat a lakosság és a rendőrség között. Hogy csak az fél, akinek félnivalója van, az átlagember pedig bátran, bizalommal tud a szolgálatát végző rendőrhöz fordulni, akivel lehet beszélgetni, aki segíti, eligazítja. A vezető szerepét hangsúlyozva Fenyő Iván úgy látja, rendkívül jó a kapcsolat, a hangulat Ámán András kapitányságvezető és a mellette dolgozó kollégák között. Végül elszavalta Wass Albert: Üzenet haza című versét.

Ámán András kapitányságvezető, Markovics József, a Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány elnöke és Zombory Miklós alpolgármester átadta a Ferencváros „év rendőre” díjakat három kategóriában, valamint a további elismeréseket.  


Ferencváros „év rendőre” parancsnoki munkája alapján: Némethné Szaitz Johanna r. őrnagy
Ferencváros „év rendőre” bűnügyi munkája alapján: Kiss Balázs r. főtörzsőrmester
Ferencváros „év rendőre” rendészeti munkája alapján: Gilyén Antal Kristóf r. főtörzsőrmester


Impresszum  Adatvédelem