„A büszke megemlékezés ünnepe”

„A büszke megemlékezés ünnepe”
Ferencváros Önkormányzatának 1956-os megemlékezésén átadták a „Ferencváros Bárány János-díja” kitüntetéseket is

2017. október 20. | Ferencváros Önkormányzata, 1956-os forradalom és szabadságharc, évforduló, megemlékezés, "Ferencváros Bárány János-díja", átadás, Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium díszterme, dr. Bácskai János

Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezést október 20-án Ferencváros Önkormányzata. Az ünnepség első helyszíne a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium volt, ahol az emlékműsort követően átadták a „Ferencváros Bárány János-díja” kitüntetéseket is.

A Lónyay utcai iskola dísztermében rendezett emlékünnepségen elsőként vitéz Rajna Tibor, – aki 16 évesen, a Tűzoltó utcai felkelőcsoport tagjaként harcolt a szovjetek ellen – tartotta meg beszédét, amelyben az ifjak kiemelt szerepét hangsúlyozta. Hiszen, – amint mondta – bennük látja az ország jövőjét. Hozzátette, nem hiszi, hogy a mai fiatalok szétszórtak, cél nélküliek lennének, ha szükséges volna, a haza és a szabadság védelme érdekében ők is komoly társadalmi erővé tudnának válni.

Ezt követően az Erdődy Kamarazenekar adta elő Mozart Adaggio és fúga című művét, majd Beleznay Tamás, az iskola igazgatója konferálta fel a 11. osztályos diákok emlékműsorát. A vendégek egy rövid történelmi összefoglalást, illetve Örkény István Kossuth-díjas író, forradalmi eseményekre visszaemlékező szavait hallgathatták meg a tanulók előadásában.

Ezután a tavaly, a forradalom 60. évfordulóján alapított, „Ferencváros Bárány János-díja” kitüntetések átadása következett. Az elismerésben idén négyen részesültek, közülük ketten (Erdélyi Sándor és Tankó Tibor, akik a Berzenczey és a Tűzoltó utcai felkelőcsoport tagjai voltak) sajnos már nincsenek köztünk, így részükre posztumusz ítélték oda a díjat. A másik két kitüntetett, Hódos Dezsőné született Markó Edit (aki 22 éves fiatal nőként óriási bátorsággal segédkezett a forradalmárok élelmezésében, illetve a Tompa utcában élő idős, magatehetetlen emberek ellátásában), és Rajna Tibor azonban személyesen vehette át a díjat dr. Bácskai János polgármestertől, Dr. Kulpinszky Eleonóra önkormányzati képviselőtől és Ferencváros ifjúsági polgármesterétől, Bregyán Sárától.

A rendezvény második részében a megemlékezés résztvevői a gimnáziumból a Bakáts téri ’56-os emlékműhöz vonultak, ahol előbb Benkő Péter színművész szavalta el Illyés Gyula Egy mondat a zsarnokságról című versét, majd Ferencváros polgármestere mondta el ünnepi beszédét. – Azért jöttünk ma össze, hogy megemlékezzünk azokról a hős hazafiakról, akik több mint 60 esztendővel ezelőtt bátran felelősséget mertek vállalni a teljes magyarság sorsáért – kezdte dr. Bácskai János, aki külön üdvözölte az ünnepségen részt vevő tavalyi és 2017-es kitüntetetteket. A városvezető így folytatta: A forradalom, amely szeretett Budapestünkről indult el, két vesztes világháború és tízévnyi sötét kommunista diktatúra után a demokrácia ígéretét hozta el magával. A mai nap a büszke megemlékezés ünnepe, amire a forradalom ferencvárosi hőseinek emléke kötelez bennünket. És bár sokan elhunytak a harcban, emlékük reményt, bíztatást és tartást adott a magyaroknak a megtorlás éveiben is. A kádári puhadiktatúra minden eszközzel megpróbálta újraírni a forradalom történetét, de nem sikerült. Léteznek ugyanis örök és időtlen gondolatok, ilyen a szabadság gondolata is, amely a legerősebben határozza meg az emberi tudatot. A kétpólusú világrend felbomlásához is az emberek szabadságvágya vezetett, mert pénzen megvásárolható tárgyak nélkül élhetünk, de nem élhetünk szabadság nélkül.

– Csak az emberi egyéni szabadságból nőhet ki egy virágzó közösség. A közösség jóléte pedig garantálja az egyes ember jólétét. Azé a közösségé, amelyben mi, ferencvárosiak is élünk. Ismerjük egymás ügyes-bajos dolgait, örömét, fájdalmát. Ez így helyénvaló. Ez adja azt az erőt, amit Ferencváros jelent. De sohase feledjük, ’56 hősei milyen áldozatot hoztak azért, hogy mi, az utódok békében, nyugalomban élhessünk Európa szívében – zárta gondolatait a polgármester.

dr. Bácskai János után Zombory Miklós osztotta meg az ’56-os forradalom idején, gyermekként átélt események emlékeit. Az alpolgármester, aki születése óta a Lónyay utcában lakik elmesélte, hogy édesapja révén, milyen kalandos úton jutottak kenyérhez az akkor már második hete a légópincében éhező szomszédokkal. A szemközti házban működő pékségből, egy átdobott zsákban próbáltak meg áthúzni magukhoz egy veknit, ám a zsákra egy közelben portyázó szovjet tankból rálőttek. Így, bár a kenyér végül átjutott a lakhelyükre, abban golyó ütötte lyukak tátongtak.

A beszédek végén a megjelentek elhelyezték mécseseiket és koszorúikat az emlékműnél, majd az ünneplők végigsétáltak Ferencváros forradalmi emlékhelyein.

Forrás: Ferencváros újságImpresszum  Adatvédelem