A Pinceszínházban is a vértanúkra emlékeztek

A Pinceszínházban is a vértanúkra emlékeztek
Október 6-i megemlékezés a Török Pál utcában

2017. október 6. | Aradi Vértanúk, Nemzeti Gyásznap, dr. Bácskai János, Czuczor Gergely emléktábla, Czuczor utca, 1848-49 es forradalom és szabadságharc, megemlékezés, dr. Lázár Balázs, koszorúzás

Október 6-án rendhagyó megemlékezéssel tisztelgett a Pinceszínház az 1848-49-es magyar szabadságharc és forradalom leverését követő megtorlás áldozatai előtt. Lázár Balázs irodalmi referens műsorában Tompa Mihály hazafias költeményei és az aradi vértanúk utolsó, borzongató mondatai tették átélhetővé a szabadságharc drámáját.

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49-esforradalom és szabadságharc 13 honvédtábornokát. Ugyanezen a napon végezték ki Pesten az első felelős magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajost. A kivégzéseket az egy évvel korábbi bécsi felkelés időpontjára időzítették. A szabadságharc utáni megtorlás után hozzávetőleg 500 halálos ítéletet hoztak, és mintegy 110-et hajtottak végre. Az emigránsokat jelképesen végezték ki, nevük az akasztófára került. A bosszúhullám csak 1850-ben mérséklődött, amikor Haynaut, hatáskörének túllépése miatt, felmentették.

A Bácskai János polgármester, Kállay Gáborné és Zombory Miklós alpolgármesterek részvételével zajló esemény a 200 éve Rimaszombaton született Tompa Mihály köré épült. De nemcsak a bicentenárium tette a költőt a megemlékezés főszereplőjévé. A forradalomban részt vett poéta és református lelkész allegorikus költeményei ugyanis a ’48-’49 utáni megtorlási időszak szimbólumaivá váltak. A megemlékezésen Tallián Mariann előadásában hangzottak el Tompa versek, melyek sorát Lázár Balázs szakított meg reformációhoz is kötődő beszédekkel, valamint az aradi vértanúk utolsó mondataival. A honvédtábornokok búcsúszavai ma is megrendítő hősiességről és hazaszeretetről árulkodnak, melyek segítenek megérteni, mit érezhettek az életüket a szabadságért feláldozó katonai vezetők. „Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szív és a hazáé az élet.” (Dessewffy Arisztid). „Milyen különös, hogy Haynau bíró is keresztény, és én is az vagyok. Csak az ördög keverhette így össze a kártyákat.” (Knézich Károly). A mai világ a sátán világa, ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár. Csak egy igazi forradalom (…) söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.” (Schweidel József).

A műsort a Bakáts téri általános iskola diáklányai színesítették, akik a költő szülőhelyéről származó gömöri népdalokat énekeltek. A megemlékezés résztvevői a „Nincs talán még elfeledve a dal” című országos rendezvénysorozat részeként megnyitott Tompa emlékkiállítását is megtekinthették.

Forrás: Ferencváros újság
Impresszum  Adatvédelem