Együttműködéssel a kultúráért!

Együttműködéssel a kultúráért!
A Képviselő-testület elfogadta a kerület új kulturális koncepcióját

2017. március 9. | Képviselő-testület, új kulturális koncepció, fejlesztés, kultúra, ifjúság, esélyegyenlőség, „ A teljesség felé”, idősügyi program, Budapesti Corvinus Egyetem, Ferencváros Önkormányzata, T. Zuggó Tünde

A 2017-2022 közötti időszakra szóló koncepció Ferencváros egyik fő pillérének, a kultúrának fejlesztési irányait határozza meg.

Épít a kerület páratlan adottságaira, hogy számos országos és nemzetközi kulturális intézmény, egyetem, iskola, egyház, civil szervezet, nemzetiség található ebben a városrészben. Éppen ezért hangsúlyozza az együttműködés fontosságát és az önkormányzat koordináló szerepkörét. Így kívánja elérni, hogy a kerületben zajló programok ne gyengítsék, kioltsák, hanem erősítsék egymást.

Az egyének és a közösségek aktív bevonását, az alulról jövő kezdeményezések felkarolását tűzi ki célul. A kultúra fogalmát a lehető legszélesebb módon értelmezi, idesorolja a mindennapokat meghatározó értékek, ismeretek, viselkedési módok, szokások rendszerét. A szinergia, a közösségépítés, közösségfejlesztés, az egyéni kompetenciafejlesztés mellett célként jelöli meg a stratégiai és innovatív gondolkodásmód meghonosítását. Hangsúlyozza a kulturális esélyegyenlőség biztosítását, az élethosszig tartó tanulás meghatározó szerepét. Külön kiemeli a nemzeti és a ferencvárosi identitástudat erősítését.

Mindezeket önkéntesek aktív bevonásával, az egyetemek birtokában levő legfrissebb tudás beépítésével, helytörténeti jellegű programok szervezésével, a kerület turisztikai értékeinek kihasználásával kívánja megvalósítani.

Kiemelt célcsoportnak tekinti az ifjúságot. Tanórán kívüli foglalkozások szervezésével, művészeti érzékenyítő és nevelő programok támogatásával, rendhagyó irodalom, ének-zene, rajz, természettudományi, filmesztétikai órák biztosításával célul tűzi ki, hogy Ferencváros ifjúsági kulturális központtá váljon.

Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az elfogadottságot elősegítő programok, akadálymentesített színházi és más művészeti projektek folytatását, újak beindításának fontosságát hangsúlyozza.

„ A teljesség felé” idősügyi programok továbbműködtetését, fejlesztését, idős központ létrehozását tűzi ki célul.

Az együttműködés jegyében a koncepcióhoz a Budapesti Corvinus Egyetemmel közösen készült egy megalapozó kutatás is. A ferencvárosiak szabadidős szokásait és igényeit, Ferencvárosról alkotott véleményüket, viszonyulásukat, a kerületi kulturális intézmények népszerűségét, látogatottságát mérte fel. A kutatás adatait alapul véve a hallgatók számos ötletet is megfogalmaztak Ferencváros kulturális fejlesztéséhez kapcsolódóan.

T. Zuggó Tünde
önkormányzati tanácsadó
Impresszum  Adatvédelem