„Humanitas Ferencváros” díjátadás

„Humanitas Ferencváros” díjátadás
A kerületben szociális területen dolgozó munkatársak közül többen is Elismerő oklevélben részesültek

2016. november 15. | „Humanitas Ferencváros”, díj, oklevél, Vibling Géza, FESZGYI, dr. Bácskai János, Kállay Gáborné, Zombory Miklós, A Szociális Munka Napja, elismerés, Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, FESZOFE Nonprofit Kft.

„De ha eltűnne az arcodról
ez a sötét szomorúság,
Úgy érezném, vannak még csodák.
Mit tehetnék érted,
hogy elűzzem a bánatod,
Hogy lelked mélyén megtörjem
a gonosz varázslatot?”
(Bródy János)

Vibling Géza, a FESZGYI igazgatóhelyettese vehette át a „Humanitas Ferencváros” díjat dr. Bácskai János polgármestertől november 15-én. A Szociális Munka Napja alkalmából elismerésben részesültek Ferencváros szociális és gyermekvédelmi területén tevékenykedő, kiemelkedő színvonalon dolgozó munkatársai is.

Az Ádám Jenő Zeneiskolában megtartott díjátadót a Kicsi Bocs Óvoda műsora nyitotta meg.
Bácskai János köszöntőjében az óvodások műsorából kiemelt egy gondolatot: keresd a jót, keresd az emberséget! Ferencváros polgármestere hangsúlyozta: a díjak átadásával Ferencváros vezetősége háláját és köszönetét fejezi ki azok számára, akik mások megsegítésének élnek.

Zombory Miklós beszédében a szociális területen dolgozók munkáját a pedagógusokéhoz hasonlította, akik saját gondjaikat otthon hagyva, maximális odafigyeléssel kell, hogy a rászorulókra, a rájuk bízottakra figyeljenek. Az óvodákért, bölcsődékért is felelős alpolgármester három fontos területet emelt ki egy ország működésében: az egészségügyet, az oktatást és a szociális területet. Beszédét egy Anatole France idézettel zárta, megköszönve a szociális területen dolgozók áldozatos munkáját: „Az ember akkor ad igazán, ha munkáját, lelkét, szellemét adja”.

A szociális, valamint gyermekvédelmi területen dolgozók közül a Ferencvárosi Bölcsődei Intézmények három dolgozója – Zádori Imréné, Lukács Lászlóné és Mandics Bettina -, a FESZGYI munkatársai közül Gyarmati Zsuzsanna, Bosnyák Ilona és Szalay Andrea, a FESZOFE Kft. dolgozói közül pedig Kapelláró Tiborné, Kumpera Antalné és Orgon Éva vehette át a dicsérő oklevelet Ferencváros polgármesterétől és alpolgármestereitől, közben a jelenlévők meghallgathatták méltatásukat.

Csákvári Emma, a Zeneiskola növendékének előadása után Bácskai János polgármester átadta a Humanitas Ferencváros díjat Vibling Gézának, a FESZGYI igazgatóhelyettesének. A díjazott meghatottan köszönte meg a felterjesztést főnökének, Gedeon Andornak, valamint a támogató szeretetet kollégáinak. Vibling Géza édesanyját idézte, aki a főiskolai években, a vizsgaidőszakban így biztatta fiát: „kisfiam, te csak tegyél meg mindent, ami tőled telik. Ha többre van szükség, a Jóisten megsegít”.

Balogh Vivien zongorajátéka után Kasza Tibor koncertje következett, majd állófogadás zárta a díjátadó ünnepséget.„Humanitas Ferencváros” díj – Vibling Géza

Vibling Géza 1994-től dolgozik a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézményeknél, jelenleg igazgatóhelyettes, valamint a Családtámogató- és Gyermekjóléti Központ vezetője.
Az intézményhez családgondozóként került és több évet dolgozott ebben a munkakörben. Rátermettségének, nagyfokú teherbírásának és szociális érzékenységének köszönhető, hogy a családgondozói munkakörből fokozatosan előrelépve jelenleg meghatározó irányítója és munkatársa az intézménynek. Feladatai közé tartozik a Család- és Gyermekjóléti Központ, a Család- és Gyermekjóléti Alapellátási Egység, a hajléktalanokat segítő LÉLEK Pont és Utcai Szociális Munkás Ifjúsági és Közösségi Tér munkatársai tevékenységének koordinálása és irányítása.
Több pályázati és speciális program kidolgozásában és végrehajtásában is aktív szerepet
vállalt, melyek közül elsősorban a JAT-programot, a LÉLEK Programot és a ,, Végre Önnek is van esélye felújítani otthonát" programot lehet kiemelni.
A változó jogszabályi és szakmai környezet figyelembevétele mellett ötleteivel és javaslataival olyan szolgáltatások bevezetését kezdeményezi, melyek a rászoruló ügyfelek részére hatékonyabb segítséget jelenthetnek.
A legutóbbi hónapokban komoly és felelős szerepet vállalt az intézmény több szakmai csoportjának új telephelyre történő költöztetésében oly módon, hogy ezek a költözések a lehető legkisebb mértékben befolyásolták az intézmény működését, folyamatosan biztosították az ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokat.
Az irányítása alá tartozó szakmai egységek vonatkozásában minden évben az elvárásoknak megfelelően magas szakmai színvonalon készíti el a beszámolókat, a szakmai program szükség szerinti módosításait, az új szolgáltatásokra tett javaslatait és észrevételeit.
Vezetői tevékenysége mellett családsegítői feladatokat is ellát, a hozzá forduló ügyfelek mindig számíthatnak átlagon felüli segítőkészségére és szakmai hozzáértésére.
Mind a vezetői, mind pedig családsegítői munkáját a pontosság, precizitás és következetesség jellemzi. Gyakran munkaköréhez nem tartozó feladatot is elvégez, mindig és mindenben lehet rá számítani. A szociális segítő munkát életre szóló hivatásának tekinti.

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények kitüntetettjei:

Lukács Lászlóné - kisgyermeknevelő
Lukács Lászlóné, Teri 1986 óta dolgozik a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Manó-lak bölcsődéjében.
Teri fiatalos lendületével igazi hajtóerője a Manó-lak bölcsődének. Kollegáival jó kapcsolatot alakított ki az évek alatt. Igazi közösségi ember. Jókedvével, vidámságával jó hatással van a közösség hangulatára.  Munkavégzése egyenletes, kiegyensúlyozott. A plusz munkában első, aki jelentkezik!
Az elmúlt évek folyamán a gyermekekkel és szülőkkel szeretetteljes kapcsolatokat alakított ki, gyors kötődés alakul ki a gyermekek és közte. Szülőkre odafigyel, támogatja őket, partneri kapcsolatot alakít ki velük.  A szülők szeretik, kérik és elfogadják nevelési tanácsát. Szívesen segít a családoknak, és a kollegáknak is a szakmai munkája során.  Szakmai tudásával és belső értékeivel elismerésre méltón neveli, gondozza a gyermekeket.
Az elmúlt évek során több testvér gyermek szülei többször kérték, hogy gyermekük hozzá járhasson.
Pályakezdő kollegáit is szívesen segíti a szakmai munka elsajátításában.  Elméleti és gyakorlati tudásával, valamint sokéves tapasztalatával folyamatosan támogatja, segíti a kollegákat, szívesen fordulnak hozzá tanácsért, ötletért.  Csoportvezetőként is kiválóan végzi feladatát, igyekszik mindenki számára eleget tenni, a szakmai munkát segíteni. Szervezőkészsége nagyban segíti a bölcsődevezető munkáját is.
A bölcsődei dekorációban egyik legkreatívabb résztvevő, mindig színes, vidám ötletekkel gazdagítja, és díszíti a bölcsőde falait, és a saját csoportját. Igényes környezetére, szereti, ha szép és esztétikus minden maga körül és erre tanítja a rábízott gyermekeket is.
Az Ugri-bugri tornát - a szülők legnagyobb megelégedésére - több éve vezeti a két év feletti gyermekeknek. Az Ugri-bugri tornán koordinálja és bátorítja a gyermekeket a fejlődési szintjüknek megfelelően. Teri dalokkal, mondókákkal teszi izgalmasabbá az együtt töltött időt.  A gyermekek mindig örömmel várják a tornát, ahol vidám, élményekben gazdag perceket tölthetnek.

Mandics Bettina – kisgyermeknevelő
Mandics Bettina 2014 óta dolgozik a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények Aprók háza bölcsődéjében.
Betti fiatalsága ellenére kiemelkedő munkát végez, bebizonyította pár év alatt, hogy nemcsak a tapasztalatok tehetik az embert jó kisgyermeknevelővé. Hozzáállása példaértékű lehet minden gyakornoknak, kezdőnek, de még a tapasztalt kollégáknak is. Betti a ferencvárosi bölcsődék egyik kiemelkedő pályakezdője.
Gyermekekkel szeretetteljes, mély érzelmi kapcsolata van, örömmel van velük. A gyerekek is nagyon kötődnek hozzá. Látszik, hogy élvezi a gyerekekkel töltött idő minden percét. Szülőkre odafigyel, támogatja őket, partneri kapcsolatot alakít ki velük. Szeretik a családok, szívesen kérnek tőle tanácsot és meg is fogadják azokat. Szakmai tudásával és belső értékeivel elismerésre méltón neveli, gondozza a gyermekeket.
Munkatársaival jó a kapcsolata. Rendezvények aktív résztvevője. Szívesen részt vesz bábozásban, vagy arcfestésben a gyerekek legnagyobb örömére.
Jó szakmai munkájának köszönhetően az Aprók háza bölcsődébe gyakorlaton lévő főiskolai hallgatóit is szívesen küldjük csoportjába, hogy a jövendő kisgyermeknevelői nemzedék példamutató munkát láthasson, tanulhasson. Örömmel fogadja őket és nagy türelemmel adja át tudását.
Két éve vezeti az Ugri-bugri tornát a két év feletti gyermekeknek. A gyermekek örömmel várják a napokat, amikor tornázni mehetnek. Vidámsága mindig jó hatással van a gyermekekre. Az Ugri-bugri tornán koordinálja és bátorítja a gyermekeket a fejlődési szintjüknek megfelelően. Betti dalokkal, mondókákkal teszi izgalmasabbá az együtt töltött időt.
Szereti tudását bővíteni, szinten tartani, erre a legjobb bizonyíték, hogy ebben az évben kezdte el levelező tagozaton az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusán a csecsemő- és kisgyermeknevelői szakot.

Zádori Imréné - szakács
Zádori Imréné, Marika 1981 óta dolgozik a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézményben.
Marika a Pöttyös bölcsőde lelke, egyik alapító tagja.
Munkaideje „kötetlen”, már hajnalban a bölcsődében van, és addig marad, amíg mindennel el nem készül. Mindenben szívesen segít - szakács feladatain kívül is -, ha szükség van rá.
A konyhát saját „birodalmának” tekinti, szívesen és szorgosan végzi teendőit, akár egyedül is. A konyha területére nehezen enged be segítséget.
Mindent igyekszik az előírásoknak megfelelően elkészíteni, bár „régi” szakácsként nehéz volt számára az új igényekre való átállás.
Szívét-lelkét beleteszi az ételekbe, nem sértődik meg, ha kollégái véleményeznek valamit. A negatív véleményeket igyekszik építő kritikaként feldolgozni, és javítani munkáján.
Fontos számára, hogy a gyerekek igénye teljes mértékben ki legyen elégítve, olykor az egyéni igényeket is figyelembe véve készíti el az ételt. Szívén viseli mind a gyerekek, mind a bölcsődei dolgozók számára készített étel minőségét.
Mindig tiszta, igényes munkára törekszik. A HACCP előírások betartása fontos szempont konyhai munkája során.
Mindenkivel jó a kapcsolata, közös rendezvényeken mindig szívesen részt vesz. Sokszor meglepetés sütivel örvendezteti meg kollegáit. Vidámságával, jókedvével igazán jó tagja csapatának.

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága kitüntetettjei:

Gyarmati Zsuzsanna
2008-tól dolgozik Ferencvárosban, az idősellátás területén. Tevékenységét fáradhatatlan lendülettel végzi. 
Szakmai vezetőként meghatározó szerepet tölt be a klubok gördülékeny és hatékony működésében.  A Borostyán Idősek Klubjának vezetőjeként szem előtt tartja, hogy az irányítása alatt magas szakmai munka folyjon, amit kollégáitól is megkövetel.
Sokszínű és aktivitást igénylő programokat szervez az idős embereknek, hogy minél hosszabb ideig megőrizhessék szellemi és fizikai frissességüket.
Figyelemmel kíséri az aktuális jogszabályváltozásokat, amire kollégáinak is felhívja figyelmét. Adminisztratív teendőit pontosan, a megadott határidőre teljesíti.
A munka szervezését rugalmasan, az igényekhez alkalmazkodóan képes megoldani.
Szakmai elhivatottsága mellett szívügyének tekinti az idősellátásban végzett segítő tevékenységet.

Szalay Andrea
2001 januárjától dolgozik Ferencvárosban a gyermekvédelem területén szociális munkásként. A „Fehér Holló” Gyermekjóléti Szolgálatnál kezdte meg munkáját, majd 2006-tól a FECSKE Gyermekjóléti Szolgálatánál dolgozott. 2011 decemberétől egy újabb intézményi átszervezést követően a Gyermekjóléti Központ a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága keretében működik, ahol Szalay Andrea jelenleg a Család- és Gyermekjóléti Központ esetmenedzser munkakörben látja el feladatát. Munkáját korábban – amíg állt – a Dzsumbujban lakókkal végezte, illetve annak környékén (pl. Kén, Földváry, Koppány utca) élőkkel.
A Család- és Gyermekjóléti Központ egyik legtapasztaltabb munkatársa.
Az elmúlt években alapvégzettsége mellé mediátor képzettséget szerzett (az egyik legjobb minősítéssel), illetve hamarosan családterapeuta végzettséget is szerez. A családgondozás, szociális munka mellett e két utóbbi tevékenységet is sikeresen alkalmazza munkájában.
Az eltelt 15 év során bizonyságot tett a gyermekvédelem, a veszélyeztetett gyermekek ügye iránt. Elkötelezett munkavégzésére mindig lehetett számítani, munkáját szakmai hozzáértés és felelősség, nagyfokú szociális érzékenység jellemzi.
Pályafutása kapcsán ki kell emelni azt a tényt is, hogy a különböző átszervezések és egyéb nehézségek ellenére sem vált meg Ferencvárostól és hűséges maradt a kerületi gyermekvédelemhez. Munkáját az ügyfelek érdekeiben végzi, s a mai napig jellemző rá, hogy kitartó lelkesedéssel végzi azt. Véleményére, szakmai tanácsaira és segítségére munkatársai mindig számíthatnak, egyénisége és precíz munkavégzése meghatározó a gyermekjóléti ellátásban.

Bosnyák Ilona – / Györgyike /
Tíz éve dolgozik a FESZGYI-nél. Asszisztensként Ferencvárost onnan is jól ismeri, hogy 1984 – 1993 között a kerületi Ingatlankezelő Vállalatnál dolgozott.
Az intézménynél talán a legfontosabb munkakört tölti be, szinte nincsen olyan feladat amiben ne lehetne rá számítani;  legyen az munkatárs vagy ügyfél, akinek segíteni kell - de munkakörén kívüli feladatot is vállal -, ha kell, rendezvényt szervez, pályázati munkában vesz részt, de egyéb munkát is elvégez, ha arra van szükség. Jellemző, hogy sokszor, amikor még munkaidő után ég a villany az irodában, akkor ő az, aki még dolgozik valamilyen feladaton. Mindig mosolyogva, optimizmust sugározva teszi a dolgát.
Munka mellett vállalta a tanulást is, 2015-ben megszerezte az „irodai asszisztens” végzettséget. Munkaterülete hivatalosan adminisztratív jellegű, de segítőkészsége, emberszeretete miatt sokszor fordulnak hozzá munkatársak és ügyfelek is, mindenkihez van egy kedves szava. Nyugodtan mondhatják rá, hogy ő „mindenki Györgyikéje” aki nélkül nehezen lenne elképzelhető az intézmény élete.

A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelten Nonprofit Kft. kitüntetettjei:

Kapelláró Tiborné
2011 októberében került a FESZOFE Kft-hez, mint közterületi segédmunkás.
2013-ban a József Attila program keretén belül kertészeti képzésben részesült, melyet kiváló eredménnyel teljesített. Időközben munkatársai megkedvelték, bíztak ítéleteiben és szaktudását is elismerték.
Munkájára mindig igényes volt és ezt átadta a mellette dolgozó kollégáknak is, akik nem egyszer kikérték véleményét kertészeti feladataikkal kapcsolatban.
2016 júliusa óta csoportvezetői kinevezést kapott a FESZOFE Kft igazgatójától, bár a munkatársaitól ezt már korábban kiérdemelte és így is tekintettek rá.
Munkáját lelkiismeretesen, nagy szakmai odaadással, mások felé hatalmas empátiával végzi.
Precíz és megbízható, a hajléktalan dolgozókat is motiválni tudó munkatárs.
Kollégáival szemben előzékeny és maximálisan segítőkész. Rátermettségével bebizonyította, hogy képes bármely feladat pontos, hatékony és jó megoldására.

Kumpera Antalné
1993. november 15-e óta dolgozik FESZOFE Kft-nél. A Dandár utcai papír-kötészeti részlegen kezdte munkáját, mint darabáru adminisztrátor, valamint mintegy 40 dolgozó darabáru bérszámfejtésének feladatát is ellátta. Utána a Gát utcai üzemben folytatta, ahol csoportvezetőként felügyelte a könyvkötési feladatokat. Szinte a legtöbb dolgozót ő tanította be a munkafolyamatokra. Jelenleg a Gubacsi úti telephelyen folyamatosan segíti kollégái munkavégzését, betanítja munkatársait - tekintettel a részleg szociális jellegére -, hiszen itt jelentős létszámú megváltozott munkaképességű dolgozó is van. Mindig segítőkész. Az egyedi, manuális kötészeti munkák elvégzésére őt kérik a visszatérő megrendelők.
Rátermettségével bizonyította, hogy képes a legváltozatosabb munkák jó és gyors elvégzésére. Tevékenységét fáradhatatlan lendülettel végzi. Teendőit pontosan, a megadott határidőre teljesíti, precíz gondossággal. Kollégáival nagyon jó a kapcsolata. Fizikailag és szellemileg is korát meghazudtolóan teljesít – a II. kerületből jár be dolgozni – ami másfél óra átszállásokkal - és még soha nem késett el! Beteg sem volt az elmúlt évek alatt, szemműtétjén kívül. Folyamatosan megbízhatóan, magas szinten végzi munkáját.
Emberi és szakmai tevékenysége alapján maximálisan kiérdemli az elismerést.

Orgon Éva Edit
A textil részleg dolgozója, 1970 óta Ferencvárosban lakik.
Francia női szabó szakképesítést szerzett. GYES alatt már az Ernő utcai foglalkoztatóban bedolgozott.
26 éve kezdte munkáját az akkori Szociális Foglalkoztatóban, azóta is folyamatosan ott dolgozik.
Szakmáját kiválóan végző és nem utolsó sorban szakmáját szerető egyéniségről beszélünk.
Évát precíz, megbízható munkavégzés jellemzi.
Rátermettségével bizonyította, hogy képes a legváltozatosabb munka elvégzésére.
Kreatív személyiség, aki szívesen kapcsolódik munkája során felmerülő új termékek fejlesztésébe, megvalósításába.
Kollégái elismerik szakmai tudását. Esetleges munkaidőn kívüli rendezvényeken szívesen segédkezik.Impresszum  Adatvédelem