„Humanitas Ferencváros” díjátadás

„Humanitas Ferencváros” díjátadás
Polgármesteri oklevelet is kaptak a kerületben szociális területen dolgozó munkatársak

2015. november 17. | „Humanitas Ferencváros”, díj, oklevél, Gedeon Andor, FESZGYI, dr. Bácskai János, A Szociális Munka Napja, elismerés, Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, Bőhm Sándorné, Nagy Mónika, Szőlősi Mihályné, Almássy Gáborné, Mayer Nikolett, Bálintné Csobádi Edit, FESZOFE Nonprofit Kft., Laczkófiné Jung Ágnes, Hartl Irén, Hunyadvári Erzsébet

Gedeon Andor, a FESZGYI igazgatója vehette át a „Humanitas Ferencváros” díjat dr. Bácskai János polgármestertől november 17-én. A Szociális Munka Napja alkalmából polgármesteri elismerésben részesültek Ferencváros szociális területen tevékenykedő, kiemelkedő színvonalon és odaadással dolgozó munkatársai is.

Az Ádám Jenő Zeneiskolában megtartott díjátadón dr. Bácskai János megköszönte a szociális területen dolgozók munkáját, akik a szakterületük és Ferencváros iránt is egyaránt elkötelezettek. A polgármester hangsúlyozta: a kerület vezetése kiemelten kezeli a hátrányos helyzetű és nehéz sorsú emberekkel foglalkozók elismerését. Külön örömét fejezte ki afelett, hogy Gedeon Andor a Főváros részéről is elismerésben – Zalabai Gábor-díjban – részesült.

Dr. Bácskai János kiemelte: a méltán világhírű városrehabilitáció nem csupán a lakóházak felújítását jelenti, hanem egy komplex folyamat, melynek részeként többek között munkaerőpiaci iroda és szociális ellátó iroda is megkezdi működését a kerületben. A polgármester átadta a díjat Gedeon Andornak, majd a szociális területen dolgozók elismerő okleveleket vehettek át dr. Bácskai János polgármestertől, Kállay Gáborné alpolgármester asszonytól és Zombory Miklós alpolgármestertől.

A díjátadón Balogh Vivien, a zeneiskola tanulója zongorán, valamint Kárpáti Szabolcs, a zeneiskola tanára gitáron játszott, majd Bereczki Zoltán koncertje következett, melyet állófogadás zárt.


„Humanitas Ferencváros” díj - Gedeon Andor
Gedeon Andor 1979-ben nevelő, majd csoportvezető-nevelő volt. 1989-óta a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatóságának, illetve jogelődjének az intézményvezetője, majd igazgatója lett.
A Horizont Szociális Alapítvány létrehozásának egyik kezdeményezője és egyik alapító tagja, melynek munkájában jelenleg a szakmai programért felelős. Az alapítvány 1991 óta működik, tevékenységének célja a legszegényebb, legelesettebb embereken, családokon való segítés, az alapellátásokból kimaradt egyének és családok segítése.
Egyik kezdeményezője és alapítója volt a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete Nevelőotthoni szekciójának. A Családsegítők és Gyermekjóléti Szolgálatok Budapesti Egyesületének egyik alapító tagja. Részt vett a Fővárosi Önkormányzat gyermekvédelmi munkájában, a Budapesti Szociális Charta kidolgozásában, Ferencváros bűnmegelőzési programjának kidolgozásában.
Részt vett az ún. Dzsumbuj Help program kidolgozásában és megvalósításában, valamint a Ferencvárosi Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának az elkészítésében.
Gedeon Andor munkáját mindig az elszegényedés visszaszorítása, az esélyegyenlőség érvényesítése vezérelte. Tevékenyen részt vállalt a ferencvárosi szociálpolitika, az intézményi struktúra kialakításában és új ellátási formák megvalósításában.

Eddigi kitüntetései, díjai:
2008-ban a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által adományozott „PRO FAMILIS” díj
2012-ben „FERENCVÁROSÉRT” díj
2015-ben Zalabai Gábor – a budapestiek esélyegyelőségéért - díj

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények kitüntetettjei:

Bőhm Sándorné
Munkahelye a Varázskert bölcsőde, munkaköre konyhai kisegítő. Egyike azon munkatársaknak, akinek része volt a sikeres megnyitásban, a zökkenőmentes beindulásban. Erzsike azóta is a sajátjának érzi a bölcsődét, a legapróbb sikereinek is szívből örül. A konyha területét szeretettel takarítja, gondozza. Munkájának eredménye a ragyogó tisztaság. A bölcsőde minden tagjának szeret örömet okozni, figyelmes, szeretettel teli, hiteles ember.
Személyes felelősségének érzi, hogy minden gyermek és felnőtt fogyassza el az elkészített ételt és elégedett legyen. A szakács hiányzása esetén felvállalta a bölcsődében a napi ételek elkészítését is. Őszinte alázattal és áldozatossággal készül az ünnepeinkre, hogy munkájával sikerüljön hozzájárulnia a gyermekek és a családok öröméhez.  Aktivitását, fáradhatatlan energikusságát még önképzés is jellemzi. Az elmúlt évben két tanfolyamot is elvégzett.
Erzsike jó példát mutat mindnyájunknak emberszeretetből, közösségi munkában, lelkesedésben, elkötelezettségben. Jó, és segítő szándékkal közelíti meg az embereket, és ez mindnyájunk számára példaértékű. Erzsike csendes, mégis aktív tagja közösségünknek.

Nagy Mónika
Hét éves kisgyermeknevelői gyakorlattal rendelkezik, jelenleg a Pöttyös bölcsődében dolgozik. Mónika munkájában mindig precíz, megbízható, a szakmai elvárásoknak teljes mértékben megfelel.
Kiegyensúlyozott, nyugodt, kedves személyiség, melyet érzékelnek a csoportjába járó gyermekek, szülők egyaránt - még akkor is, amikor hosszú távon egyedül látta el a kicsiket.
„Móni néni mosolya fogad minket minden reggel. Legyen bármilyen borús is az idő, bármilyen felhős az ég, az Ő hangulata felderíti a napunk” – írta egy szülő.
Napi munkája során fáradhatatlan, a gyermekek igényeinek kielégítését tartja szem előtt. Minden mást alárendel a csoportjába járó gyermekek érdekeinek érvényesítéséért.
Következő szülő idézet is az ő munkáját és személyiségét dicséri:
„Nyugodtan hagyom ott gyermekem náluk, mert tudom, hogy jó kezekben van. Szeretjük szelídségét, odaadását, szeretetét, ragaszkodását, kíváncsiságát és nyitottságát. Köszönjük, hogy vagy nekünk Móni.”
A bölcsőde vezetője bármikor számíthat rá, az aktuális problémánál azonnal jön és segít.
Munkatársaival jó a kapcsolata, mindenkivel megtalálja a közös hangot. Segíti őket tanácsaival és példamutatásával. A szervezett programokban mindig aktívan részt vesz, jó ötletei vannak. Folyamatosan képzi magát, szívesen vesz részt tanfolyamokon, továbbképzéseken akár szabadidejében is. Ez évtől bekapcsolódott az intézmény gyakornoki programjába mentorként, ezzel is elősegíti a bölcsőde szakmai munkájának fejlődését.

Szőlősi Mihályné
1976 óta - lassan 40 éve kisgyermeknevelő. 2009 óta dolgozik a Manó-lak bölcsődében. Két éven át mint bölcsődei részlegvezető helyettes, 2014 évtől - jelenleg is - csoportvezető kisgyermeknevelő.
Ő mindig nyugodt, kedves, de határozott. Munkájára igényes, és megfelelő partnere a szülőknek. Szakmailag és emberileg is kifogástalan, precíz és naprakész munkát végez. A szülők korábbi tapasztalataiból adódóan kérik, hogy kisebb gyermekük is őhozzá kerülhessen. Napi munkája során mindig figyel az egyéni bánásmódra, gyermekszeretete és türelme kifogyhatatlan. Részletesen beszámol a gyermekekért érkező családoknak a napi történésekről. A szülőket tanáccsal látja el, főleg az egészséges életmódra való nevelésben, amikor bizalommal fordulnak hozzá. Igazi segítője a kisgyermekes családoknak.
Remek szervezőkészségének köszönhetően sokat tett a bölcsőde rendezvényeinek megszervezéséhez és lebonyolításához, a szakmai fejlődéshez, a bölcsőde szépüléséhez. Mindig van egy-egy új ötlete az ünnepek hangulatosabbá tételéhez. Munkatársai a követendő példát látják benne, minden helyzetben számíthatnak rá. A gyakornokok szakmai fejlődését segíti. Mindig van ideje meghallgatni mások problémáit, segítséget, tanácsot adni.
Emberi és szakmai tevékenysége alapján maximálisan kiérdemli az elismerést.

A Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága kitüntetettjei:

Almássy Gáborné
Közel 20 éve dolgozik Ferencvárosban, az idősellátás területén. Tevékenységét fáradhatatlan lendülettel végzi. Klubvezetőként meghatározó szerepet töltött be a felújítást követően újonnan átadott Platán Idősek Klubjának beindításában. Az idős emberek eltérő szükségleteire képes egyénre szabott válaszokat adni, hozzájárulva ezzel a klubtagok aktivitásának minél hosszabb ideig történő megőrzéséhez. Adminisztratív teendőit pontosan, a megadott határidőre teljesíti. A munka szervezését rugalmasan, az igényekhez alkalmazkodóan képes megoldani. Folyamatosan megbízhatóan, magas szinten végzi segítő tevékenységét.

Mayer Nikolett
A FESZGYI Gyermekek Átmeneti Otthonában 2005-ben kezdett dolgozni a bölcsődés korú gyerekek csoportjában. Munkáját elhivatottan, lelkiismeretesen végzi. Elhivatottsága nagyfokú szociális és pedagógiai tudással párosul. A gondozási és nevelési feladatokon túl a gyermekek számára sok figyelmet, szeretet nyújt. A rábízott feladatokat mindig időben és pontosan elvégzi, megbízható. Munkakörén és munkaidején kívül is több feladatot ellát. A kollektíva meghatározó tagja, sok esetben szabadidejét feláldozva lát el plusz feladatokat, aktívan részt vesz programjaink megvalósításban. Nagyon sok esetben lát el ügyeletet a nagyobb gyerekek csoportjánál is, ahol szintén maximálisan végzi a rábízott faladatokat. Példamutató munkája mások számára is mintaként szolgál.

Bálintné Csobádi Edit
Bálintné Csobádi Edit 2008 óta dolgozik a Gyermekek Átmeneti Otthonában gyermekfelügyelőként. Szakmai ismereteit maximálisan jól alkalmazza munkájában. A gyerekeket mindig saját fejlettségi szintjükhöz mérten neveli és gondozza. Végtelen türelemmel, odaadással biztosítja számukra a megfelelő légkört és biztonságot. Munkaidején és munkakörén kívüli feladatokat szívesen vállal és megfelelően el is végzi. Aktívan részt vesz a szabadidős programok megszervezésében és lebonyolításában. Kollégáival szemben előzékeny és maximálisan segítőkész. Munkája példaértékű, mások számára is motiváló.

A Ferencvárosi Szociális Foglalkoztató és Ellátó Kiemelten Nonprofit Kft. kitüntetettjei:

Laczkófiné Jung Ágnes
Ági 1997 januárjától dolgozik a Feszofe Kft-nél. Kezdetben mint közmunkás, majd állandó munkatársa lett a cégnek. A kézi csomagoló részleg dolgozója, mely részleg a mai napig a klasszikus szociális foglalkoztatást végzi.
Ágnest precíz, megbízható munkavégzés jellemzi. Jól terhelhető, folyamatosan, a részlegnél megjelenő új megbízások teljesítését kiválóan végzi.
Pontos munkavégzése mellett - tekintettel a részleg szociális jellegére, hiszen itt jelentős létszámú megváltozott munkaképességű dolgozó is teszi a dolgát nap, mint nap -  folyamatosan segíti kollégáinak munkavégzését, betanítja és irányítja munkatársait. Mindig segítőkész.
Rátermettségével bizonyította, hogy képes a legváltozatosabb munkák jó és gyors elvégzésére.
Jól és ügyesen sajátította el az újabb és újabb gépeink használatát, elősegítve ezzel a termelékenység növelését.
Barátságos és kedves természetével nemcsak közvetlen kollégái, hanem a cég többi dolgozóinak a megbecsülését és elismerését is az kivívta.

Hartl Irén
Irénke 2005-ben huszonévesként került a céghez.
Ő az, akivel a céghez jelentkezők elsőként találkoznak, tekintve, hogy munkaügyesként a Feszofe Kft-nél az összes belépő kolléga itt fordul meg először. Munka mellett folytatta iskolai tanulmányait, mely tudás elsajátítását követően ezt a Feszofe Kft-nél kamatoztatta.
Munkavégzése kitűnő, annak ellenére, hogy ez rendkívül nagy türelmet igényel, hiszen a kft. dolgozói jelentős része szociálisan hátrányos helyzetű, nehéz sorsú ember.
Különösen nagy terhet ró a munkaügyi területen dolgozókra, hogy a Feszofe Kft. 2012 óta az ország legnagyobb hajléktalan közfoglalkoztatójaként működik.
Ezen feladat végzésnek rendkívül fontos része a beléptetés és egyéb munkaügyi ügyintézés, amelyet még jelentősen nehezít, hogy rendkívül magas a közfoglalkoztatotti körben a fluktuáció.
Irénke mindezek ellenére munkáját három gyermekes családanyaként is precízen végzi, állandó vidámsággal és jó humorérzékével erőt ad kollégáinak és a vele kapcsolatban lévőknek.

Hunyadvári Erzsébet
Bözse 2008 óta dolgozik a Feszofe Kft-nél a Textil részleg vezetőjeként.
Rendkívül kreatív, nagy teherbírású munkaerő. A céghez érkező összes szabászati és varrodai feladat ellátását és megszervezését sikeresen megoldja.
Vezetőként nemcsak irányít, de tevékenyen részt vesz a napi munkafolyamatokban. E részlegnél a megváltozott munkaképességű dolgozóik létszáma jelentős. Az ő betanításuk, irányításuk több mint vezetői feladat, nagyfokú empátiát és odafigyelést igényel. Erzsike mindezeket kitűnően teljesíti.  Jól összehangolja a szociális foglalkoztatást a piaci kereslettel és elvárásokkal.
Számára nem létezik megoldhatatlan textilipari feladat, így a Feszofe Kft. asztalterítőktől kezdve a bonyolult kivitelezésű munkaruhákon át mindenféle varrodai munkát el tud látni.
Ehhez Hunyadvári Erzsébet tehetsége és akarata elengedhetetlenül szükséges.Impresszum  Adatvédelem