Névadójára emlékezett a gyülekezet

Névadójára emlékezett a gyülekezet
25 éve nyugszik magyar földben Bartók Béla

2013. július 07. | Unitárius, Bartók Béla Unitárius Egyházközség, Bartók Béla, Formanek Gyula, Léta Sándor, Vásárhelyi Gábor

A ferencvárosi székhelyű unitárius gyülekezet 2001-ben vette fel Bartók Béla nevét. Július 7-én istentiszteleten emlékeztek meg arról, hogy a nagy zeneszerző, népzenekutató hamvai 25 éve tértek haza.

Bartók Béla, a világhírű zeneszerző, zongoraművész és népzenekutató 1945-ben hunyt el New Yorkban. „Szeretnék hazamenni, de végleg” – írta egy levelében. Hazatérésére azonban életében már nem kerülhetett sor.
Hamvait végül 1988. július 7-én helyezték örök nyugalomra a Farkasréti Temetőben. A család választása azért esett erre a temetőre, mert több Bartók-rokon is itt nyugszik, másrészt nem szerették volna, hogy a zeneszerző hamvai a Kerepesi temetőbe kerüljenek, amely a kommunista diktatúra idején munkásmozgalmi jelleget kapott.

A ferencvárosi székhelyű unitárius gyülekezet 2001-ben vette fel a zeneszerző nevét, azóta büszkén viseli a Bartók Béla Unitárius Egyházközség nevet. A Hőgyes Endre utcai unitárius templomban július 7-én Bartók Bélára emlékeztek  a vasárnapi istentisztelet keretében. Léta Sándor lelkész köszöntötte a közösség tagjait és a meghívott vendégeket, köztük Formanek Gyula alpolgármestert, Vásárhelyi Gábort, Bartók Béla jogutódát és az Oklahoma Cityből érkezett Első Unitárius Egyházközség kórusát. Mint megtudtuk, korábban egy unitárius egyházközség volt a főváros pesti részén, ennek presbitere is volt Bartók Béla. Éppen ezért, amikor a Hőgyes Endre utcai közösség is önálló egyházközséggé nőtte ki magát, kézenfekvő volt a névválasztás. Az amerikai vendégek iránti gesztusként Léta Sándor lelkész két nyelven tartotta az istentiszteletet, beszédét előbb angol nyelven mondta el.

Az igehirdetés központi gondolata a Zsidókhoz írt levél egyik mondata volt a Bibliából, amely az elöljárókra, illetve az elődökre emlékezés szerepét és jelentőségét hangsúlyozta. Az unitárius közösség már a névadást megelőzően is ápolta Bartók emlékét, ennek ékes példája Bartók Béla fából faragott domborműve a templomban, melyet 1981-ban avatták fel. Akkor az ünnepi eseményen jelen volt ifjabb Bartók Béla, aki az Unitárius Egyház főgondnoka is volt.

Rövid beszédében a jogutód Vásárhelyi Gábor bepillantást engedett Bartók Béla hamvainak 1988-as hazahozatalába. A megemlékezések után az Oklahoma Cityből érkezett, mintegy harmincfős kórus adott koncertet. A jelenlevők szívesen hallgatták a nagy lelkesedéssel éneklő kórust. Műsorukban spirituálék, amerikai népdalok és egyházi kórusművek szerepeltek. Ritka és szép pillanat volt, amikor az amerikai vendégek magyar nyelven énekelték a Székely himnuszt, majd magyar és angol nyelven a székely áldást. Az istentiszteletet Bartók: Román táncok című műve zárta. Az istentisztelet után mindenki meghívást kapott a templom melletti közösségi terembe, ahol kötetlen beszélgetéssel folytatódott az unitárius közösség és a vendégek találkozása.Impresszum  Adatvédelem