Harangszentelés

Harangszentelés
Új harang az Örökimádás-templomban

2012. december 23. | Örökimádás templom, harangszentelés, harang, dr. Bácskai János, Székely János, Gombos Miklós, dr. Bőzsöny Ferenc

A több mint száz éves Örökimádás-templom életében advent negyedik vasárnapja nagy ünnep volt: a tornyába új harang költözött, amelyet Székely János segédpüspök áldott meg.

Az Örökimádás-templomban advent negyedik vasárnapján, a délelőtt 9 órai szentmise keretében került sor a új harang felszentelésére. Ezen részt vett dr. Bácskai János, Ferencváros polgármestere is.
A szertartás kezdete előtt mindenki áhítattal vegyes kíváncsisággal nézte a harangot: a ráöntött kép, szöveg most mindenki számára kézzelfogható közelségben volt, olvasható, látható – ám egy óra múlva, mikor a harang a toronyba költözik, már csak a hangja lesz mindenki számára érzékelhető.

A torony alatt felállított harangot Székely János segédpüspök áldotta meg. „Azt olvassuk a Bibliában, hogy fújták a harsonákat, fújták a kürtöket, amelyek jelezték, hogy maga az Úr érkezik.” - utalt a Krónikák könyvére. Majd így folytatta: „Ugyanígy szólal meg a harang az Örökimádás–templomban, jelzi, hogy maga az Úr érkezik. Örömmel táncol majd ez a harang, és hívja az embereket.
A harangot megkente krizmával, majd megáldotta: „Amikor kedves hangja népünk szívét megérinti, növekedjék hitük buzgósága. Távozzék az ellenség minden cselvetése...”.

A szentmisét Székely János mutatta be, ezalatt a harangot felhúzták a toronyba, és a helyére illesztették. A szentmise végén már az új harang is megszólalt – az Örökimádás-templom tornyában immár két harang lakik.

A szertartás végén Bőzsöny Ferenc, a Magyar Rádió főbemondója ismertette a harang történetét. Nem véletlenül esett rá a választás: az Örökimádás-templomhoz régen kötődik, a közelben lakott, - mint elmondta, 1956-ban annak is tanúja volt, amikor az orosz tankok az első lövéseket leadták a templom tornyára.
A másik ok, hogy Bőzsöny Ferenc már több mint 300 harang történetét ismertette. A Magyar Rádióban 2000 Pünkösdjétől indult a magyar harangok történetét bemutató sorozat, aminek a narrátora volt.

A harangot névtelenségben maradni kívánó személyek adományozták, a harang elektromos berendezéséhez a Ferencvárosi Önkormányzat nyújtott támogatást.

A harang védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet. Ez a választás sem véletlen: a templom építését annak idején az 1898. szeptember 10-én meggyilkolt Erzsébet királyné emlékével kapcsolták össze – a királyné védőszentje Árpád-házi Szent Erzsébet, akinek szobra a templom homlokzatán is látható.

A harang adatai:
Védőszentje: Árpád-házi Szent Erzsébet
Alsó átmérő: 82,6 cm
Tömege: 310 kg
Hangja: Aisz
Anyaga: bronz
Öntötte: Gombos Miklós aranykoszorús harangöntő mester

Felirata:
Isten dicsőségére,
Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére,
és Erzsébet királyné emlékezetére
öntettek engem a jószívű adakozók,
és az Örökimádás-templom részére
az 1943-ban hadi célokra elvitt 340 kg-os harang
pótlására hálából felajánlottak.

A harang alsó részén körbefutó felirat:
Szécsi Antal apát úrra emlékezve öntötte Gombos Miklós aranykoszorús harangöntő mester Őrbottyánban, a Hit Évében, 2012-ben.

A harangon látható képek:
Középen egy feszület, attól balra Erzsébet királyné képe, jobbra pedig Árpád-házi Szent Erzsébet képe.

Háború és béke: az Örökimádás-templom harangjainak története

Szöveg és fotó: Makk AttilaImpresszum  Adatvédelem